Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Heb je nood aan betaalbaar juridisch advies?

Politie

Wat is de politie?

De politie is een overheidsdienst belast met de handhaving van openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten, directe hulpverlening en het uitvoeren van arrestaties.

Structuur van de huidige politiedienst

Door het octopus-akkoord versmolten de vorige politiediensten tot een nieuwe politiestructuur. Het eindresultaat is nu een geïntegreerde politiedienst. De twee niveaus zijn autonoom, er is geen hiërarchisch verband, maar tussen beide wordt een functionele band ingesteld.

Lokale politie

De lokale politie staat in voor de gehele basispolitiezorg. Dat omvat alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die noodzakelijk zijn voor het beheer van lokale gebeurtenissen en fenomenen op het grondgebied van de zone.

De lokale politie is het gevolg van een versmelting tussen de rijkswacht en de gemeentepolitie. D.w.z. dat gemeenten samen een politiezone kunnen vormen. Deze zones staan onder toezicht van de burgemeester (voor wat de politiezones betreft die uit één gemeente bestaan) of onder toezicht van een burgemeester-voorzitter voor de politiezones die uit meerdere gemeentes bestaan. Het dagelijks bestuur wordt bij de lokale politie bijgestaan door de korpschef.

Federale politie

De federale politie is bevoegd voor het gehele grondgebied en gespecialiseerd in bovenlokale opdrachten, zowel gerechtelijk (recherche) als bestuurlijk (ordehandhaving). De federale politie levert naast deze gespecialiseerde hulp ook aanvullende hulp door het leveren van personeel tijdens evenementen zoals risicovolle voetbalwedstrijden, betogingen, …. Dit niveau staat onder rechtstreeks toezicht van de beide voogdijministers. De dagelijks leiding wordt hier bijgestaan door de commissaris-generaal.

Bestel een advies

Waarom kiezen voor Jureca?

  • 1. Eenvoudig te bereiken wanneer jij het wilt.
  • 2. Geen verassingen of te dure facturen.
  • 3. Dankzij slimme tools en automatisaties.

Vragen? Stel ze hier

Subthema's