Misdaad

Wat is een misdaad?

Een misdaad is één van de zwaarste van de drie categorieën van de misdrijven (misdaad, wanbedrijf en overtreding). De term kan ruim worden gedefinieerd als een strafbaar feit of delict. Degene die zich schuldig maakt aan een misdaad of misdrijf wordt een misdadiger of crimineel genoemd. Ook de poging tot het plegen van een misdaad is strafbaar. De straffen hiervoor liggen lager bij sommige misdaden dan voor de misdaad zelf.

Gevolgen van een misdaad

Een misdaad is strafbaar met criminele straffen:

  • Gevangenisstraf (opsluiting of hechtenis): levenslang of tijdelijk (van 5 tot 30 jaar)
  • Geldboetes van meer dan 26 euro (te vermeerderen met de opdeciemen)

In beginsel is het Hof van Assisen met zijn volksjury bevoegd om te oordelen over misdaden.

Indien de Raadkamer of Kamer van Inbeschuldigingstelling verzachtende omstandigheden of een strafverminderende verschoningsgrond aanneemt, wordt de misdaad gecorrectionaliseerd. Dit heeft als gevolg dat op deze feiten nog slechts een correctionele straf is gesteld en deze dus moeten worden behandeld als een wanbedrijf. De zaak wordt dan behandeld door de correctionele rechtbank.

Het openbaar ministerie kan hetzelfde doen door de beklaagde rechtstreeks voor de correctionele rechtbank te dagvaarden, met mededeling van de verzachtende omstandigheden of de strafverminderende verschoningsgrond.

Subthema's