Mensenhandel

Mensenhandel

Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of verhandelen van mensen tegen hun wil met als doel seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of een andere vorm van uitbuiting. Dit is meestal geen mensensmokkel, dat wél op verzoek van de gesmokkelde gebeurt.

Voorbeelden van mensenhandel zijn:

  • Uitbuiting in de prostitutie of kinderpornografie
  • Uitbuiting in de bedelarij
  • Werkomstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid
  • Wegnemen van organen
  •  Verplichten om een misdaad of wanbedrijf te plegen

Subthema's