Overheid

Advies over ambtenaren, publiek recht, Europa, grondwet en overheidscontracten.

De overheid is een grote en machtige instelling met veel facetten. Vanuit de overheid wordt dan ook een groot deel van ons dagelijks leven bepaald en geregeld. Zo kun je bij de overheid teerecht om bepaalde vergunningen aan te vragen, faciliteert zij in openbare dienstverlening en voorziet ze in jouw veiligheid via politie en defensie. De overheid is er voor ons, maar toch is het mogelijk dat er een conflict optreedt. Je kan bijvoorbeeld hinder ondervinden van bepaalde beslissingen, zoals wegenwerken, afgelasten van bepaalde dienstverlening, onduidelijkheid over wetten.. In bepaalde gevallen is het mogelijk als burger een compensatie te vragen van de overheid voor de veroorzaakte nadelen.

SCHADE DOOR DE OVERHEID

Hoewel de overheid er in principe naar streeft goed te doen voor alle burgers, loopt het in de prakijk uiteraard vaak fout. Indien je als burger schade ondervindt van een beslissing die de overheid neemt, kan je in sommige gevallen aanspraak maken op een schadevergoeding. Hoewel het soms anders aanvoelt is niemand machteloos tegenover beslissingen van de overheid, al is het uiteraard wel belangrijk om de juiste procedures te volgen. Zo is het ook belangrijk om te weten dat je best niet te lang wacht alvorens je bezwaren tegen overheidsbesluiten te communiceren.  

VERGUNNINGEN

De overheid is ook degene bij wie je jouw vergunningen aanvraagt. Hoewel de meeste aanvragen via de gemeente verlopen, moet je je soms ook richten tot het de provincie, het gewest of de gemeenschap. Ook hier is het belangrijk te weten dat je tegen beslissingen steeds kan protesteren binnen een bepaalde termijn. Indien binnen de termijn geen antwoorden ontvangen zijn gaat de overheid er immers van uit dat iedereen het eens is met de genmen beslissing.