Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Strafrechtbank Hoger Beroep

Uitgezonden tegen uitspraken van het Hof van Assisen kan met tegen uitspraken van strafrechtbanken hoger beroep aantekenen.

In het geval een beklaagd verstek laat kan verzet worden aangetekend, wat een herbehandeling van de zaak oplevert dor de strafrechtbank.

Wie kan hoger beroep instellen?

  • de veroordeelde
  • het Openbaar Minsterie
  • het slachtoffer, de burgerlijke partij

Binnen welke termijn?

Hoger beroep dient door alle voornoemde procespartijen te worden ingesteld binnen de 30 dagen na de uitspraak van het strafgerecht.

Hoger beroep ingesteld na deze termijn van 30 dagen wordt onontvankelijk verklaard.

Bij wijze van uitzondering beschikt het Openbaar Ministerie bij de Rechtbank of het Hof waar de zaak in hoger beroep voorkomt over ene termijn van 40 dagen.

 

Zijn er nog opties na hoger beroep?

Indien er juridisch technisch fouten zijn gemaakt in de procedure, kan een partij nog steeds heil zoeken in een Cassatieberoep.