Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Regeling terugbetaling cursusgeld

 
Wat is de regeling omtrent het terug te betalen van een deel inschrijvingsgeld van de cursus aan een cursist? De cursist onderbreekt zelf de opleiding. Op welke juridische redenen kan u u baseren opdat u geen vergoeding schuldig bent?

Contractuele afspraken

In casu biedt u de opleiding aan zoals contractueel overeengekomen, inclusief het aanbieden van een praktijkgedeelte. Het is echter de cursist die o.w.v. omstandigheden de volledige opleiding niet kan/wil voltooien. Dit betekent echter niet dat de cursist kan eisen dat u een deel van het inschrijvingsgeld terugbetaalt. U voldoet m.a.w. aan al uw contractuele verplichtingen zodat u geen tekortkoming kan verweten worden. Het is immers de cursist zelf die de opleiding niet wenst te vervolmaken, niettegenstaande u een volledige opleiding aanbiedt.

Schorsen van de overeenkomst

Een tussenoplossing zou kunnen bestaan uit het schorsen van de overeenkomst. Door schorsing wordt de uitwerking van de overeenkomst tijdelijk opgeschort. De nakoming van de (eventueel wederzijdse) prestaties wordt uitgesteld. De schorsing kan op drie verschillende gronden steunen. Zo kan de schorsing plaatsvinden ingevolge de algemene regelen van het verbintenissenrecht, bijvoorbeeld als gevolg van tijdelijke overmacht. De cursist zou inderdaad kunnen inroepen dat hij ten gevolge van een tijdelijke overmacht het praktijkgedeelte niet kan aanvatten. Ook in deze hypothese dient u geen inschrijvingsgeld terug te betalen, maar wordt de verdere uitvoering on hold geplaatst.

Onbepaalde duur

In principe kunnen alleen contracten van onbepaalde duur opgezegd worden. Contracten van bepaalde duur daarentegen laten geen opzegging toe. Het contract eindigt pas pas na afloop van de afgesproken termijn. Hiervan kan enkel afgeweken worden indien de wet daartoe in de mogelijkheid voorziet of indien partijen in die zin overeenkomen.

Oplossing door Jureca

Heeft u vragen omtrent de slaagkansen van het opstarten van een dergelijke procedure? Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

Meer artikels over het onderwerp van Handelsrecht kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.