Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Kan ik mijn echtgenoot onterven?

Wanneer kan ik mijn man of vrouw onterven?

De echtgenoot heeft een wettelijk erfrecht en is sterk beschermd door wettelijke reserves. De wet bepaalt wat een echtgenoot erft en zelfs wat hij/zij minimaal moet krijgen uit de erfenis ook al is er een andersluidend testament opgesteld.

Enkel bij een echtscheiding (zie ons afzonderlijke artikel Scheiden en erfenis) of bij een feitelijke scheiding kan je de langstlevende echtgenoot echt onterven en hiervoor gelden strikte regels en voorwaarden die allen vervuld moeten zijn:

  1. Testament opstellen
  2. Feitelijke scheiding van zes maanden 
  3. Afzonderlijke woonst aangevraagd aan rechtbank

Onterven van echtgenoot via testament

Eerst en vooral moet je een testament opstellen om jouw man of vrouw te onterven. Zonder testament krijgt de langstlevende immers vruchtgebruik op alles, ook al leefde je feitelijk gescheiden. Klik voor een concreet voorbeeld van een erfenis bij feitelijke scheiding.

Minstens zes maanden gescheiden leven

Een testament alleen is niet voldoende om aan jouw echtgenoot de wettelijke reserve te ontnemen (minimum vruchtgebruik op de gezinswoning en huisraad erin). Jullie moeten ook effectief al enige tijd uit elkaar zijn. Meer bepaald moet je al zes maanden of langer gescheiden wonen (en uiteraard niet meer gaan samenwonen nadien). Je kan man of vrouw dus niet onterven zolang je nog samenwoont, ook al is de liefde al lang bekoeld…

Vraag toestemming aan rechter om afzonderlijk te wonen

De derde en laatste voorwaarde om de langstlevende echtgenoot te onterven is de opstart van een gerechtelijke procedure tot afzonderlijke woonst. Hierbij vraag je via een advocaat aan de rechter om toestemming om niet langer samen te moeten wonen met de andere helft van jouw trouwboek (één van de verplichtingen van het huwelijk). Zo toon je officieel dat het menens is.

Het is voldoende dat de procedure begonnen werd. Er hoeft geen (positief) vonnis te zijn op het moment dat je overlijdt. Zelfs indien je tijdens de procedure sterft of de rechter jou géén toestemming zou geven om afzonderlijk te wonen, dan nog is aan de derde voorwaarde voor het onterven van een echtgenoot voldaan.

Via volgende link kan je de beste advocaat voor familierecht zoals feitelijke scheiding en echtscheiding vinden. Je kan ook de beste advocaat vinden via onze gratis tool.