Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Hangt de erfenis af van het huwelijksstelsel?

Wat zijn de huwelijksstelsels?

Een huwelijksvermogensstelsel bepaalt wat er gebeurt met het geld, de bezittingen en schulden van de echtgenoten tijdens en na het huwelijk. Bij een overlijden heeft het   huwelijksstelsel ook een invloed op de erfenis.

Er zijn drie huwelijksvermogensstelsels:

 1. Gemeenschap van aanwinsten of ‘wettelijk stelsel’: daar ben je als gehuwden aan onderworpen wanneer je zonder huwelijkscontract trouwt.
 2. Scheiding van goederen
 3. Volledige gemeenschap

De eerste twee zijn de meest voorkomende huwelijksstelsels, aldus de notarissen. 

Met een huwelijkscontract kan je ook elementen uit het ene stelsel combineren met interessante aspecten uit een ander huwelijksstelsel, perfect op maat van uw situatie. Uw notaris zal u hiervoor adviseren. Wat heeft elk stelsel te bieden? Lees verder. 

Wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract

De wet regelt de huwelijkse rechten en plichten wanneer je ‘gewoon’  trouwt zonder een huwelijkscontract af te sluiten. Dit algemene huwelijksstelsel heet ‘gemeenschap van aanwinsten’.

Gemeenschap van aanwinsten wil zeggen dat ieder houdt wat hij/zij had vòòr het huwelijk en dat wat ze verdienen tijdens het huwelijk gemeenschappelijk (van allebei) is. Wat je erft of als schenking krijgt tijdens het huwelijk behoort tot jouw eigen vermogen.

In het wettelijke stelsel zijn er drie vermogens:

 1. Eigen vermogen van de ene echtgenoot
 2. Eigen vermogen van de andere echtgenoot 
 3. Gemeenschappelijk vermogen
 4. Dit wettelijke stelsel is vaak voldoende. Gemeenschap van aanwinsten heeft echter ook een paar nadelen. In een aantal gevallen kies men dan ook beter voor een ander huwelijksvermogensstelsel, zoals scheiding van goederen:

Scheiding van goederen

Bij dit stelsel is er géén gemeenschappelijk vermogen, enkel de twee eigen vermogens van de echtgenoten. Een huwelijkscontract is nodig om onderworpen te kunnen zijn aan dit huwelijksstelsel van scheiding van goederen.

Wanneer kiezen voor scheiding van goederen?

De beroepsschulden van de ene echtgenoot die handelaar is, kunnen verhaald worden op het loon van de andere echtgenoot wanneer er geen huwelijkscontract is. Dat loon is dan namelijk gemeenschappelijk. Loonbeslag terwijl je niets met de zaak te maken hebt? Niet leuk! Ook wanneer er een opvallend verschil in inkomsten is tussen de echtgenoten, vindt men het wettelijke stelsel soms niet ideaal. Dan kiest men vaak voor scheiding van goederen.

Algehele gemeenschap

Algehele gemeenschap van goederen en aanwinsten is meestal af te raden als huwelijksvermogensstelsel. De naam zegt het zelf: alles is gemeenschappelijk, ook wat je al had vòòr je huwde. Je ‘brengt’ dan eigenlijk alles ‘in’ in de gemeenschap 

Zelfs wat jouw ouders jou schenken om bijvoorbeeld bouwgrond of een woning te kopen, of wat je erft tijdens het huwelijk, wordt door dit stelsel gemeenschappelijk. Bij een scheiding komt dan de koude douche: ook wat jouw familie aan jou schonk of wat je erfde, moet je voor de helft afstaan aan jouw ex-echtgenoot! Om deze reden is het huwelijksstelsel van algehele of volledige gemeenschap van goederen zeldzaam.

Discussies over wat van wie is, een echtscheiding,…? Door anoniem en zonder verdere verplichtingen uw zaak te posten komt u bij de beste advocaat terecht.