Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Erfenis: Trouwen met of zonder huwelijkscontract

Heb ik automatisch een huwelijkscontract wanneer ik getrouwd ben?

Nee, bij een huwelijk hoort niet automatisch een huwelijkscontract. Wanneer je specifieke afspraken wil maken, moet je naar de notaris om een huwelijkscontract af te sluiten. Zo’n huwelijkscontract is echter niet verplicht. Je kan ook perfect trouwen zonder huwelijkscontract. Dan is de algemene wettelijke regeling van toepassing. Dit zegt de notaris over het regelen van wettelijke rechten en plichten via het huwelijkscontract.

Je kan dus gewoon naar het stadhuis stappen om te trouwen zonder een huwelijkscontract af te sluiten. Wanneer je huwt zonder huwelijkscontract, vallen jullie onder het ‘wettelijk stelsel’. De wet regelt dan jullie rechten en plichten als gehuwden, ook wat jullie vermogens betreft (wat is van wie?). Het wettelijke stelsel is ook bekend als ‘gemeenschap van aanwinsten.’

Lees ons artikel over het wettelijke stelsel en de huwelijksvermogensstelsel. 

In dit filmpje vertelt de notaris over het wettelijke stelsel.

Huwelijkscontract bij de notaris: wanneer en hoe?

Soms is het beter om een huwelijkscontract af te sluiten:

  • Bijvoorbeeld omdat één van beide partners handelaar is. Zonder bvba of dergelijke beschermende vennootschap kunnen zijn schuldeisers in principe aan het ganse gemeenschappelijke vermogen (waartoe ook het loon van de andere partner behoort!) om betaling te bekomen. Om de inkomsten van de andere partner te beschermen tegen schuldeisers is het dus beter om af te wijken van het wettelijk stelsel door een huwelijkscontract op te stellen bij de notaris.
  • Indien je elkaar bij overlijden zo veel mogelijk wil nalaten (in plaats van ‘enkel’  vruchtgebruik) kan een huwelijkscontract de oplossing zijn. Men spreekt vaak van een langst leeft, al heeft -contract of verblijvingsbeding. Opgelet: zo’n beding is fiscaal niet interessant: de langstlevende echtgenoot moet veel successierechten of erfbelasting betalen (want ‘hoge schijf’). Bovendien moeten de kinderen vervolgens nogmaals belastingen betalen wanneer de laatste ouder sterft. Zeker wanneer er kinderen zijn, wordt dit (een soort onterven van de kinderen) afgeraden. Een keuzebeding is interessanter! Vraag raad aan uw notaris
  • Een andere situatie waarin een huwelijkscontract aangewezen is, is deze waarbij de bouwgrond slechts van één van beide partners is. In zo’n geval is het huis dat erop gebouwd wordt ook volledig eigendom van de eigenaar van de grond. Dat zou niet fair zijn tegenover de andere huwelijkspartner die ook de lening voor het huis zal afbetalen. In een huwelijkscontract kan je dan afspreken dat ieder voor de helft eigenaar is van de woning.
  • Er zijn nog vele andere redenen om te huwen met een huwelijkscontract. Bijvoorbeeld bij een tweede huwelijk, kinderen uit een vorige relatie, enzovoort. Vraag raad aan uw notaris.

Om een huwelijkscontract af te sluiten moet je naar de notaris stappen. Dat doet u best een paar weken voor het huwelijk, maar het kan ook na het huwelijk. U kan samen steeds wijzigingen aanbrengen aan het huwelijkscontract. De notaris zorgt voor een contract dat best past bij uw specifieke situatie. 

Zelfs een huwelijkscontract kan bepaalde essentiële verplichtingen van echtgenoten natuurlijk niet veranderen. Denk aan samenwonen en bijdragen in het huwelijk.

Rijzen er problemen tijdens uw huwelijk, is er discussie over een huwelijkscontract, …? Raadpleeg dan hier een advocaat gespecialiseerd in het huwelijk. Je kan hier zelf een advocaat zoeken of je kan de beste advocaat vinden via onze gratis tool.