Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Erfenis en het huwelijk

Heeft een huwelijk gevolgen voor de erfenis?

Ja. Wanneer de overledene gehuwd was, heeft dit belangrijke gevolgen voor zijn of haar nalatenschap en wel op twee vlakken: wie erft, en wat zit er in de erfenis?

Wie erft van een gehuwd persoon? 

Eerst en vooral is er bij een gehuwde overledene natuurlijk sprake van een echtgenoot. De huwelijkspartner is een belangrijke erfgenaam met een bijzondere positie. Een echtgenoot kan bijvoorbeeld niet onterfd worden (de genaamde ‘wettelijke reserve’), tast de rechten van de kinderen aan en erft minimum het vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap.  

Het bestaan van een belangrijke erfgenaam, nl. de echtgenoot, is echter niet het enige gevolg van een huwelijk. 

Wat zit er in de erfenis bij een huwelijk?

De invloed van een huwelijk op een erfenis is ook voelbaar bij de omvang van de nalatenschap. M.a.w. het huwelijk bepaalt mee wat er in de erfenis zit. En we hebben het dan niet over een verkwistende echtgenoot die het geld van de overledene er door heeft gejaagd, of over het feit dat de echtgenoten de erfenis lekker samen opgeleefd hebben (wat hun goed recht is)…

Bij een huwelijk hoort immers ook een huwelijksvermogensstelsel. Dat bepaalt van wie de eigendommen en inkomsten zijn, zowel tijdens als na het huwelijk. Een belangrijk deel van ‘de erfenis’ behoort dankzij het huwelijksvermogensrecht meestal aan de langstlevende echtgenoot omdat het tot hun gemeenschappelijke goederen behoorde. Zoals in ons artikel te lezen valt, zijn er drie huwelijksstelsels die invloed hebben op een erfenis waarvoor gekozen kan worden. Afhankelijk van het gekozen huwelijksstelsel zitten er méér (bij scheiding van goederen bv.), of minder (bij algehele gemeenschap bv.), eigendommen en geld in de erfenis. 

Trouwen heeft dus aanzienlijke gevolgen voor wie wat erft!

Nieuwsgierig naar wat er precies tot de erfenis behoort bij een huwelijk onder een bepaald stelsel? Klik op voorgaande link.

Indien je daarentegen meer wil weten over een erfenis die jòu toekomt, en de mogelijke rechten van jouw echtgenoot of partner daarin. 

Laat je bij belangrijke levensmomenten zoals een huwelijk en een erfenis bijstaan door een notaris. Bij discussie vind je eenvoudig de beste advocaat.