Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te mogen trouwen?

Er zijn een aantal voorwaarden in de Belgische wet opgenomen waar je aan moet voldoen om te mogen trouwen. Zo dienen beide partners minimaal 18 jaar te zijn. In uitzonderlijke gevallen kan de je deze beperking wel opheffen, maar enkel als daar ernstige redenen voor zijn.

Gedwongen huwelijk

Een andere voorwaarde is dat de twee partners elk vrijwillig moeten toestemmen met het huwelijk. Een gedwongen huwelijk – waarbij minstens één van de partners geen toestemming geeft voor het huwelijk, of waarbij deze toestemming gegeven werd onder geweld of bedreiging – is strafbaar. Als de ambtenaar van de burgerlijke stand vermoedt dat er sprake is van een gedwongen huwelijk, kan hij het huwelijk weigeren. 

Schijnhuwelijk

Een schijnhuwelijk houdt in dat één of beide partners enkel willen trouwen om een verblijfsrecht in België te verkrijgen. In het geval de ambtenaar van de burgerlijke stand het vermoeden heeft van een schijnhuwelijk kan hij het huwelijk weigeren en is hij verplicht om dit te melden aan de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Polygamie en Bigamie

Polygamie houdt in dat een persoon – meestal een man, maar eigenlijk kan het net zo goed een vrouw zijn – met meerdere partners tegelijk getrouwd is. Hoewel dit in bepaalde landen wel toegestaan is, is polygamie in België verboden.

Bigamie is een specifieke vorm van polygamie waarbij een persoon met maximaal twee partners tegelijk getrouwd is. Zo kan het voorvallen dat je wil trouwen met een nieuwe partner, terwijl je nog niet uit de echt gescheiden bent van je partner uit een vorig huwelijk. Het nieuwe huwelijk zal echter niet toegestaan worden zolang je nog getrouwd bent met iemand anders.

Verwantschap

Het is bij wet verboden om een huwelijk aan te gaan met iemand waar je een te dichte bloedband of familieband mee hebt. Zo zijn huwelijken tussen (groot)ouders en (klein)kinderen verboden, evenals huwelijken tussen broers en zussen.

Huwelijken tussen schoonouders en schoonkinderen en tussen stiefouders en stiefkinderen zijn eveneens verboden. Wel kan de Koning hier in uitzonderlijke omstandigheden alsnog toestemming voor geven. Datzelfde geldt ook voor huwelijken tussen oom en nicht of neef of tussen tante en nicht of neef.

Het homohuwelijk

In België kunnen twee personen van hetzelfde geslacht met elkaar in het huwelijk treden. Deze twee personen hebben dan exact dezelfde rechten en plichten als wanneer het om personen met een verschillend geslacht zou gaan, zoals dat bij een traditioneel, hetersoseksueel paar het geval is. Er is één uitzondering: als een vrouw uit een heteroseksueel koppel een kind baart, dan wordt de mannelijke echtgenoot verondersteld om de vader te zijn. Maar als een gehuwde lesbienne een kind baart, wordt haar echtgenote niet automatisch beschouwd als de tweede ouder.