Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat verstaan we onder gezinsproblemen en hoe kan je ze aanpakken?

Gezinsproblemen

Als je te maken krijgt met ernstige gezinsproblemen kan je een beroep doen op bepaalde instanties om je hierbij te helpen.

Relatieproblemen     

Een eerste vorm van gezinsproblemen zijn de relatieproblemen. Voor typische relationele problemen, zoals onbegrip, jaloezie of seksuele problemen, kan je terecht bij een relatietherapeut.

 Schulden

Als jullie gezinsproblemen oorzaak vinden in schulden, kun je een schuldbemiddelaar onder de arm nemen. Deze helpt jullie financiële situatie in kaart brengen en bemiddelt tussen jullie en de schuldeiser(s).  

Partnergeweld

Geweld tussen partners bestaat in meerdere vormen: fysiek (lichamelijk geweld), psychisch (bijvoorbeeld dreigementen uiten) en seksueel geweld. Als je het slachtoffer bent van partnergeweld, kun je beroep doen op de politie. Je kan ook terecht in de Centra voor Algemeen Welzijnswerk of in de Centra voor Integrale Gezinszorg.

Kindermishandeling

Kindermishandeling omvat zowel lichamelijke als emotionele mishandeling, evenals lichamelijke en emotionele verwaarlozing. Seksueel misbruik is eveneens een vorm van kindermishandeling.

Bij dit gezinsprobleem is het belangrijk om weten dat je verplicht bent om een minderjarige die het slachtoffer is van één of meerdere vormen van kindermishandeling te helpen. Als je dat nalaat, kun je beschuldigd worden van het niet verlenen van bijstand aan een persoon in nood, wat strafbaar is.

Je kan kindermishandeling melden bij de politie, het parket of bij de huisarts. Je kan ook terecht bij de vertrouwenscentra voor kindermishandeling.