Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Kunnen cadeaus teruggevraagd worden bij een scheiding?

De geldigheid van de schenkingen (in casu handgiften) blijft in beginsel bestaan.

Wel kan men een geldige schenking herroepen wegens het niet-vervullen van een voorwaarde of wegens ondankbaarheid (art. 953 BW).

Conform artikel 955 BW is er maar sprake van ondankbaarheid in de volgende 3 gevallen:

  1. Indien de begiftigde een aanslag op het leven van de schenker heeft gepleegd;
  2. Indien hij zich tegenover hem heeft schuldig gemaakt aan mishandelingen, misdrijven of grove beledigingen;
  3. Indien hij weigert hem levensonderhoud te verschaffen.

Wat men geschonken heeft gekregen kan men in principe dus behouden.

Uiteraard dient men wel aan te kunnen tonen dat men de goederen geschonken heeft gekregen.