Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Procedure straatverbod of contactverbod

Procedure straatverbod en/of contactverbod

Word je lastig gevallen, dan kan je op elk moment een straatverbod en/of contactverbod eisen. Dit kan op twee manieren: via de strafrechter of via de burgerlijke rechter. Er zijn verschillende mogelijkheden om een straatverbod en/of contactverbod te laten opleggen. 

Jureca helpt jou graag aan een gespecialiseerde advocaat om een contactverbod in te stellen. 

 • Bel gratis naar +32 396 42 48
 • Vul dit formulier in en we nemen spoedig contact met u op

1. Via een kort geding (burgerlijk)

Je kan een straatverbod en/of contactverbod eisen via een kort geding. Daarbij doet de rechter geen uitspraak over fout of schuld, maar legt hij enkel voorlopige maatregelen op, zoals een straatverbod en/of contactverbod. Door een straatverbod krijgt de andere het verbod op een bepaalde plaats te komen. Dat straatverbod kan zich uitstrekken tot één straat of een park, maar ook tot een volledige gemeente. Bij een contactverbod is het voor de andere ook verboden om jou via telefoon, email of dergelijke te contacteren.

Om een straat- of contactverbod te eisen, heb je goede redenen nodig. Als je slachtoffer bent van geweld kan je dit zeker eisen. Ook als je meerdere malen aangeeft dat je geen contact meer wilt, kan je het eisen. Getuigen en schriftelijk bewijs kunnen hier veel helpen.

Het verbod wordt afgewongen via dwangsom of via de politie. 

Voordelen:

 • Snelle procedure
 • Eigen initiatief tot vorderen straatverbod en/of contactverbod

Nadelen:

 • Hoge kosten
 • Proceskostenveroordeling bij verlies procedure
 • U moet zelf bewijs leveren

 

2. Via de strafrechtbank 

Je kan ook een straatverbod vragen aan de strafrechter. In tegenstelling tot de kortgedingrechter doet de strafrechter wel uitspraak over fout en schuld. Het voordeel daarbij is dat je meteen ook een schadevergoeding kan vragen.

Voordelen:

 • Minder hoge kosten
 • Bij overtreding vaak (direct) gevangenisstraf
 • Ook mogelijkheid om zelf schadevergoeding te vorderen

Nadelen:

 • Duurt vaak langer voordat strafzaak voorkomt

3. Huisverbod

Ben je slachtoffer van huiselijk geweld, dan kan de procureur de dader voor tien dagen uit de gemeenschappelijke woning zetten. Het huisverbod is tegelijkertijd ook een contactverbod. 

Voordelen:

 • Verloopt geheel automatisch; je hoeft hier niets voor te doen
 • Je hebt geen kosten
 • Hulpverleningstraject
 • Bij overtreding direct aanhouding uithuisgeplaatste

Nadelen:

 • Maximum voor 10 dagen tenzij de rechter er anders over beslist

 

Advocaat nodig?

In elke situatie is het verstandig om een advocaat te raadplegen en u te laten bijstaan door een advocaat. In het geval van een kort geding is een advocaat zelfs verplicht. U mag niet zonder advocaat in kort geding een straatverbod en/of contactverbod vorderen.

Jureca helpt jou graag aan een gespecialiseerde advocaat om een contactverbod in te stellen. 

 • Bel gratis naar +32 396 42 48
 • Vul dit formulier in en we nemen spoedig contact met u op

In de strafrechtelijke procedure is de bijstand van een advocaat ook zeker aan te bevelen. De advocaat kan voor u contact opnemen met de officier van justitie om ervoor te zorgen dat die een straatverbod en/of contactverbod zal eisen. Daarnaast kan de advocaat voor u een voegingsformulier opstellen en indienen om schadevergoeding te eisen, en kan de advocaat een kopie opvragen van de processtukken in de strafzaak tegen de verdachte, zodat u kunt nagaan wat de verdachte heeft verklaard.

Voor het huisverbod aan te vragen hoeft u geen advocaat te raadplegen. Toch is het verstandig om kort nadat een huisverbod aan de uithuisgeplaatste is opgelegd, contact op te nemen met een advocaat.