Identiteit

Advies over nationaliteit, namen, voornaam, of dubbele familienamen

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een verandering aan te vragen van jouw familienaam of voornaam. Een naamswijziging wordt echter niet gezien als een recht maar is eerder een gunst. Om die reden is een naamswijziging ook slechts mogelijk in bepaalde gevallen en indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De aanvraag moet duidelijk gemotiveerd worden.

De nieuwe naam mag geen aanleiding geven tot verwarring of schade berokkenen aan de uzelf of aan andere personen. 

Indien je jouw naam wil wijzigen omdat er een vergissing werd begaan bij de opstelling van een akte van de burgerlijke stand wordt dit niet rechtgezet door middel van een procedure naamsverandering maar wel door een vordering tot wijziging van de akte.  

Subthema's