Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat is een erfenis?

Wat is een erfenis eigenlijk?

Samengevat: bij een erfenis horen:

  • Een sterfgeval
  • Lusten: gelden en andere bezittingen
  • Lasten: schulden en verplichtingen

Erfenis: overlijden als ‘dodelijke’ vereiste

Het lijkt vanzelfsprekend: om van een erfenis te kunnen spreken, moet er (jammer genoeg) sprake zijn van een overlijden.
Dat is het verschil met een schenking: een schenking gebeurt bij leven en welzijn.  

Volgende situatie lijkt een erfenis maar is het niet:

Wanneer samenwonenden een huis kopen, bepaalt de akte vaak dat diegene die het langst leeft met terugwerkende kracht ook de andere helft van het huis krijgt bij overlijden van de partner (zogenaamde tontine of beding van aanwas). Ook dit is géén erfenis. Het is immers een afspraak tussen twee levenden gemaakt, een contract of overeenkomst. (Het is trouwens ook geen schenking maar een kanscontract: elk van beide heeft in principe evenveel kans om ook de tweede helft van huis te krijgen.)

De noodzaak van een overlijden wordt tot op dit moment (nog) streng geïnterpreteerd: je mag op voorhand –dus tijdens jouw leven- geen afspraken maken met jouw toekomstige erfgenamen over de exacte verdeling van de erfenis. Overeenkomsten over een ‘nog niet opengevallen nalatenschap’ of ‘erfovereenkomsten’ zijn verboden, volgens artikel 1130 van het Burgerlijk Wetboek. Maar daarin komt verandering in de loop van 2017! Op die manier zullen er bij leven wél afspraken over de erfenis gemaakt kunnen worden. In geval van een gehandicapt kind met bijzondere noden bijvoorbeeld, of een bepaald kind dat de familiezaak verder zal zetten.

Er zijn een paar uitzonderingen: zo kunnen echtgenoten tijdens hun leven wel afspraken maken over hun erfenis, meer bepaald over het gemeenschappelijk vermogen. Lees ons artikel Langst leeft, al heeft.

Erfenis: lusten en lasten

Een erfenis is een totaalpakket. Je erf àlles van de overledene. De erfenis bevat de activa maar ook passiva, of –eenvoudiger uitgedrukt- zijn/haar bezittingen maar ook schulden.

Gelukkig bestaat er zoiets als de erfenis weigeren of ‘de erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving’ waardoor de risico’s beperkt worden en je de schulden niet met eigen gelden moet betalen.

Lees ook: Wat als er veel schulden zijn in de erfenis?

Ook de (meeste) contracten van de overledene lopen gewoon door na het overlijden. Je erft dus de huurovereenkomst en moet afspraken maken met de verhuurder over de beëindiging ervan. Ook de levering van gas en elektriciteit en andere nutsvoorzieningen behoort tot de erfenis en moet door de erfgenamen op correcte wijze stopgezet worden.

In juridische termen:

Erfenissen vallen open door de dood. De erfgenamen treden in het bezit van de goederen, rechten en rechtsvorderingen van de overledene maar moeten ook de lasten van de nalatenschap voldoen.

(artikel 718 en volgende van het Burgerlijk Wetboek)

Een erfenis is vaak ingewikkeld. Advocaat nodig voor gedetailleerdjuridisch advies over uw specifieke erfenis? Klik op voorgaande link.