Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Onterven tijdens echtscheiding?

Jouw erfenis voor bijna-ex?

Zolang je getrouwd bent, is jouw echtgenoot of echtgenote inderdaad één van jouw belangrijkste erfgenamen, ook al was je op het moment van overlijden elkaars grootste vijand.

Dit erfrecht wordt pas uitgeschakeld wanneer je definitief gescheiden bent wegens onherstelbare ontwrichting: dat is 1 maand na de betekening van het echtscheidingsvonnis door de deurwaarder. Overlijd je voordien, dan erft jouw echtgenoot.

Je kan dit erfrecht wel beperken via huwelijkscontract of testament. Maar jouw wederhelft  -helaas niet langer jouw ‘betere’ helft in dit geval- krijgt ook in dat geval minstens het vruchtgebruik op de gezinswoning, tenzij…

De oplossing is het opstarten van een echtscheiding door onderlinge toestemming:

In de regelingsakte bij een echtscheiding door onderlinge toestemming kan je elkaar onterven voor het geval je tijdens de procedure komt te overlijden. Lees verder om er alles over te vernemen.

Een andere mogelijkheid tot het onterven van de echtgenoot (met strikte voorwaarden) bespreken we in het artikel Echtgenoot onterven tijdens feitelijke scheiding.

In beide gevallen is een advocaatgespecialiseerd in echtscheiding en familierecht aangewezen! U vindt deze in uw streek door op voorgaande link te klikken. Je kan ook de beste advocaat vinden via onze gratis tool.  

Echtgenoot onterven tijdens echtscheiding

Tijdens de procedure van echtscheiding met onderlinge toestemming worden er allerlei schriftelijke afspraken gemaakt tussen de scheidende echtgenoten. Denk maar aan afspraken over de verblijfplaats en alimentatie voor de kinderen, de verdeling van de goederen,…

Het is wettelijk verplicht om ook afspraken te maken over het erfrecht van de echtgenoten in geval van overlijden tijdens de echtscheidingsprocedure.

In deze regelingsakte van de echtscheiding door onderlinge toestemming kunnen de echtgenoten ‘verzaken aan het erfrecht van de langstlevende echtgenoot’, met andere woorden overeenkomen dat ze niets meer erven van elkaar. 

Opgelet: enkel jullie handtekening op die overeenkomst is niet voldoende om het erfrecht uit te schakelen. De akte moet op het moment van overlijden al neergelegd zijn op de griffie van de rechtbank om uitwerking te hebben! Uw advocaat doet hiervoor het nodige.

Vergeet tenslotte niet om jouw testament te herroepen indien je daarin iets toebedeelde aan jouw op dat moment nog lieftallige echtgenote of echtgenoot! Doe dit best officieel via de notaris, anders kan jouw testament voetjes krijgen…