Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wie doet aangifte van erfenis?

Je hebt iets geërfd. Wat moet je dan doen? Ben je verplicht om die erfenis aan te geven? 

Dit leerden we hierover:

  • Enkel de erfgenamen die de erfenis aanvaarden, moeten aangifte doen van die nalatenschap.
  • Deze verplichting geldt ook voor kleine erfenissen.
  • De aangifte kan individueel of gezamenlijk gebeuren. De gegevens van de andere erfgenamen moeten in beide gevallen vermeld worden.

Je kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Enkel de aanvaardende erfgenamen hebben de plicht om die erfenis aan te geven voor de erfbelastingen. Iemand die de erfenis officieel weigert, bijvoorbeeld omwille van het grote aantal schulden, is geen erfgenaam. Die moet dus ook geen aangifte indienen van de nalatenschap. 

Alle wettelijke erfgenamen (situatie zonder testament) en algemene legatarissen (dat zijn de algemene ‘erfgenamen’ aangeduid in een testament) zijn verplicht om de erfenis aangeven. Andere personen die enkel een bepaald goed (bijvoorbeeld een juweel) of bepaalde som toebedeeld krijgen in het testament (‘bijzondere legatarissen’) kunnen door de administratie gevraagd worden om eveneens aangifte te doen van hun erfenis.

Zelfs bij beperkte erfenissen of een minderjarige overledene moet er een aangifte van nalatenschap gebeuren.

Enkel indien er geen onroerend goed in de erfenis zit én er geen successierechten of erfbelasting verschuldigd is, kan je een vrijstelling van de aangifteplicht bekomen.

De erfgenamen kunnen elk individueel een aangifte van nalatenschap invullen en indienen. De aangifte gebeurt echter bijna altijd gezamenlijk in één aangifteformulier. Zelfs bij een individuele aangifte moet de volledige erfenis van alle erfgenamen samen opgesomd worden in de aangifte.

De aangifte correct en op tijd (=binnen 4 maanden) indienen, -naargelang de situatie- bij de Vlaamse Belastingdienst of het bevoegde Waals of Brussels registratiekantoor, is de boodschap.

Heb je een notaris nodig om aangifte te doen van nalatenschap?

Meestal doet de notaris aangifte van nalatenschap namens de erfgenamen (en algemeen legatarissen). Dat is echter niet verplicht: je kan ook zelf die aangifte invullen en indienen om kosten te besparen.

  • Denk je dat je zicht hebt op alle nodige gegevens voor de aangifte: alle erfgenamen, schenkingen die gebeurden, alle bezittingen, schulden, goederen in het buitenland,…
  • én ken je alle wettelijke regels over erfopvolging (wie erft volgens orden en graden maar denk ook aan wettelijke reserves, plaatsvervulling,…) en hun concrete toepassing?

Voldoende om boetes wegens niet-tijdige of verkeerde aangifte te vermijden?

Dan kan je zelf aangifte van nalatenschap indienen. Hier vind je tips en een aangifteformulier nalatenschap van de Vlaamse Belastingdienst of van de autoriteiten in Wallonië en Brussel (Klik op ‘Zoeken’ en selecteer ‘Successierechten’ bij ‘Thema’).

Een aangifte is meestal vrij complex, gelet op alle verplichte gegevens en sancties. De meeste mensen doen dan ook beroep op een specialist ter zake, de notaris.

Onenigheid over een erfenis of problemen met een laattijdige of foutieve aangifte? De bijstand van een advocaat kan wonderen doen. Post anoniem en zonder verdere verplichtingen jouw zaak om de ideale advocaat voor jouw situatie te vinden.