Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Hoe wordt de Tak 21 behandeld in het erfrecht?

Tot 2008 was de levensverzekering een handig instrument om een reservatair erfgenaam te benadelen. Het Grondwettelijk Hof heeft toen echter beslist dat er een discriminatie bestond en dat begunstigden van een levensverzekering dit eveneens als schenking in de nalatenschap moesten inbrengen.

Hierna werd ook de wet op de landverzekeringsovereenkomst (WLVO) gewijzigd en zegt artikel 188 nu:

“In geval van overlijden van de verzekeringnemer is de verzekeringsprestatie, overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, onderworpen aan inkorting en, voor zover de verzekeringnemer dit uitdrukkelijk heeft bedongen, aan de inbreng”

Schenkingen aan erfgerechtigden kunnen zowel binnen erfdeel als buiten erfdeel worden gedaan. In het eerste geval is de schenking slechts een voorschot op het toekomstig erfdeel en wil de schenker de gelijkheid tussen zijn reservataire erfgenamen niet verbreken. In het tweede geval was het wel de bedoeling de gelijkheid tussen zijn reservataire erfgenamen te verbreken en heeft hij de begunstigde van de levensverzekering een bijkomend voordeel willen verschaffen. 

Op basis van de medegedeelde vermogenssamenstelling zal de uitbetaling van de levensverzekering geen aanleiding geven tot inkorting vermits de reserve onaangetast blijft.

Heb je begeleiding nodig bij het schenken van geld, verzekeringen of goederen? Neem gerust contact op met onze advocaten.