Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat als bij levering blijkt dat dit niet conform is met wat je betaalde?

Hoe toon je aan dat een product niet overeen komt met waar je voor betaalde?

Stel dat je een product hebt besteld. Je hebt reeds betaald maar bij de levering van het product blijkt dit niet met het beloofde product overeen te komen.

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk van toepassing voor jou. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies tegen een vaste prijs.  

Verborgen gebreken 

De wet bepaalt dat de verkoper gehouden is tot “vrijwaring voor verborgen gebreken” van de gekochte zaak. Onder gebreken moeten kenmerken verstaan worden alle gebreken die het gekochte goed ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd. Indien de koper de gebreken zou hebben gekend, zou hij het goed niet of voor een mindere prijs hebben gekocht. 

De rechtsleer en rechtspraak hebben inmiddels duidelijke voorwaarden uitgewerkt waaraan een gebrek moet “voldoen” om als verborgen gebrek te kunnen beschouwd worden. 

Het gebrek moet ten eerste verborgen zijn. Dit betekent dat gebreken die zichtbaar zijn bij een huisbezoek, niet in aanmerking komen voor een vordering vanwege de koper. De koper wéét dan immers wat hij koopt. Dit is ook het geval wanneer de koper op de hoogte wordt gebracht van de gebreken en toch overgaat tot de aankoop van het goed. Dan aanvaardt hij immers de gebreken. 

Bovendien moet een verborgen gebrek voldoende ernstig zijn. Het gebrek moet het “normale” gebruik van het goed verhinderen. Essentieel daarbij is dat het gebrek minstens de prijs van de wagen kan beïnvloeden. Defecten die slechts aanleiding geven tot kleinere herstellingen geven de koper dus evenmin een vorderingsrecht. 

Een laatste voorwaarde om van een verborgen gebrek te kunnen spreken is dat het gebrek reeds aanwezig was wanneer de eigendom overging van de verkoper naar de koper. Het moest bij wijze van spreken al in “de kiem” aanwezig zijn (anterioriteitsvereiste). 

Het is aan de koper om te bewijzen dat alle voorwaarden voldaan zijn om te spreken van een verborgen gebrek. Precies omdat het moeilijk is te bewijzen dat een bepaald gebrek aanwezig was op het moment van de verkoop, vereist de wet dat de koper binnen korte termijn na de ontdekking ervan een vordering stelt. Een brief of mail sturen is daarbij niet genoeg, de koper moet daadwerkelijk overgaan tot dagvaarding voor de rechtbank.

De wet voorziet echter ook dat de verkoper zich kan ”exonereren” voor verborgen gebreken, waarvan niet duidelijk is of dit in uw geval gebeurd is. Een verkoper die ter goeder trouw is, maw het bestaan van de gebreken waarover de koper zich beklaagt vooraf niet kende, heeft niets te vrezen. De verkoper van wie de koper kan bewijzen dat hij het verborgen gebrek of de verborgen gebreken bij de verkoop kende, kan echter niet aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen, ook al staat er een exoneratiebeding in de verkoopsovereenkomst. 

Dit geldt des te meer als de verkoper een professional is. Professionele verkopers worden door de wet namelijk verondersteld de gebreken te kennen. Wilt een professionele verkoper zich bevrijden, dan moet hij duidelijk bewijzen dat hij niet wist dat het gebrek aanwezig was. M.a.w. dat hij wist dat de auto niet in orde was. 

Is er aan de vereisten van het verborgen gebrek voldaan, dan kan de koper de ontbinding van de verkoop vragen of een vermindering van de verkoopprijs.

Bij onroerende goederen vinden verborgen gebreken ook regelmatig plaats, zo vertonen woningen soms gebreken waar de koper niet van op de hoogte was na het kopen van de woning. Hier lees je meer over verborgen gebreken in onroerende goederen

De niet-conforme levering

De niet-conforme levering verschilt van het verborgen gebrek. Van een niet-conforme levering is er sprake wanneer er een verschil bestaat tussen wat je contractueel bepaalde en hetgeen uiteindelijk werd geleverd.  

Artikel 1604 van het Burgerlijke wetboek bepaalt daarover:

“De verkoper moet aan de koper een zaak leveren die met de overeenkomst in overeenstemming is.”

Een verkocht goed is pas in overeenstemming wanneer:

  • het overeenstemt is met de omschrijving die de verkoper ervan gaf
  • het geschikt is voor het door jou gewenste gebruik 
  • het geschikt is voor het gebruik waarvoor dat soort goederen gebruikelijk dienen (in dit geval rijden op de Belgische wegen)
  • het de kwaliteit en de prestaties biedt die normaal zijn, en redelijkerwijze verwacht mogen worden

Als koper die een niet-conforme levering ontvangt, heb je twee keuzes: ofwel dwing je de verkoper de overeenkomst uit te voeren, ofwel vraag je de ontbinding van de overeenkomst, met terugbetaling van de prijs. 

Wat betekent dit nu concreet?

In geval dat een product niet conform is kan je een ontbinding van de overeenkomst vragen met terugbetaling van de door jou betaalde prijs. Om hierin bijgestaan te worden kan je altijd bij Jureca terecht, Jureca staat je dan bij in de vorm van juridische experts met meer als voldoende ervaring die je helpen met het rechtzetten van je situatie.

Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies tegen een vaste prijs.