Verkoop met verlies

Wat is verkoop met verlies?

Een verkoop met verlies is een verkoop tegen een prijs die niet ten minste gelijk is aan de prijs waartegen een onderneming het goed heeft gekocht, na aftrek van toegekende en definitief verworven kortingen en niet definitief verworven volumekortingen, ten belope van 80% van de verworven volumekortingen in het voorbije jaar voor hetzelfde goed.

Het wetboek verbiedt elke handelaar een goed met verlies te verkopen.

Uitzonderingen

  • Bij soldenverkoop of uitverkoop
  • Met als doel de goederen die vatbaar zijn voor snel bederf van de hand te doen als hun bewaring niet meer kan worden verzekerd
  • Ten gevolge van externe omstandigheden
  • Goederen die technisch voorbijgestreefd zijn of beschadigd zijn
  • De noodzakelijkheid van concurrentie

Welke problemen zijn er?

  • De handelaar verkoopt al lang met verlies.