Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Heb je nood aan betaalbaar juridisch advies?

Uitverkoop

Wat is uitverkoop?

Een uitverkoop gebeurt wanneer een bepaalde situatie de versnelde verkoop van een productenvoorraad of een -assortiment vereist.

Wanneer mag een uitverkoop plaatsvinden?

 • Gerechtelijke beslissing
 • Overlijden van de verkoper
 • Overname van een zaak
 • Stopzetting van de activiteiten
 • Sluiting of verhuizing van een verkooppunt
 • Restauratiewerkzaamheden van meer dan 20 werkdagen
 • Ernstige schade aan de voorraad veroorzaakt door een ramp
 • Belangrijke belemmering van de activiteit (bijvoorbeeld werken in de straat)
 • Pensioengerechtigheid van de verkoper

Welke producten mogen verkocht worden tijdens een uitverkoop?

Enkel de goederen die deel uitmaken van de voorraad van de onderneming vóór het begin van de uitverkoop mogen te koop aangeboden of verkocht worden.

In sommige gevallen voorziet de wet dat ook producten, die niet behoren tot de voorraad mogen verkocht worden, voor zover ze het voorwerp uitmaken van een bestelling die als normaal kan worden aanzien rekening houdend met de omvang en datum van de bestelling.

Duur van de uitverkoop

Een uitverkoop mag maximaal 5 maanden duren. In geval van uitverkoop omwille van pensioen is de verkoop beperkt tot één jaar. Elke aankondiging of andere reclame betreffende een uitverkoop vermeldt verplicht de aanvangsdatum van de uitverkoop. De wet voorziet dat de sperperiode voor de solden niet van toepassing is op uitverkopen.

Welke prijsverminderingen mag u toepassen?

Elk goed dat in een uitverkoop wordt aangeboden, moet een prijsvermindering ondergaan ten opzichte van de referentieprijs, zijnde de laagste prijs die in de loop van de maand die de eerste dag van de uitverkoop voorafgaat voor hetzelfde goed gevraagd werd. Deze vermindering moet aanzienlijk zijn, maar de wet voorziet geen minimum noch maximum.

Tijdens deze verkoop mag de onderneming verkopen met verlies.

Welke problemen zijn er?

 • De uitverkoop duurt langer als 5 maanden.
 • De winkel verkoopt sommige producten voor een hogere prijs.
 • Sommige producten behoorde niet tot de actuele voorraad.
Bestel een advies

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Eenvoudig te bereiken wanneer jij het wilt.
 • 2. Geen verassingen of te dure facturen.
 • 3. Dankzij slimme tools en automatisaties.

Vragen? Stel ze hier