Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Overeenkomsten op afstand

Een overeenkomst op afstand wordt in boek I van het WER als volgt gedefinieerd ‘iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand’

Bij overeenkomsten op afstand schat de wetgever de toestand consument als nog kwetsbaarder in dan normaal. 

Naast de gewone beschermingsregels en een extra informatieplicht, wordt specifiek bij het sluiten van dit soort overeenkomst een bijkomende bescherming geboden onder de vorm van een herroepingsrecht van 14 dagen. 

Er dient daarbij zelfs een specifiek formulier ter hand worden gesteld aan de consument om dit recht uit te oefenen.

In het geval de onderneming bij een overeenkomst op afstand de op haar rustende bijkomende informatieverplichting niet heeft gerespecteerd, begint de herroepingstermijn van 14 dagen pas te lopen vanaf deze informatie wel is verschaft of na maximum een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de sluiting van de overeenkomst of de fysieke inbezitname van het product.

Ook voor overeenkomsten gesloten buiten de onderneming – meestal zijn dit verkopen bij de consument thuis – gelden ongeveer dezelfde bijkomend beschermingsmaatregelen. Zo bestaat voor dit soort overeenkomsten eveneens een herroepingsrecht.