Interest

Wat is intrest?

Intrest of rente is de vergoeding die iemand ontvangt voor het uitlenen van zijn of haar geld en die betaald wordt door degene die het geld leent. Een bekende vorm is de rente die consumenten ontvangen (creditrente of spaarrente) of betalen (debetrente) op een rekening bij een bank.

Welke drie functies heeft intrest?

 1. Intrest geldt als een vergoeding aan de uitlener voor het ter beschikking stellen van zijn geld, vergelijkbaar met huur.
 2. Het ontmoedigt te late betalingen: hoe langer men wacht des te hoger de schuld wordt door het berekenen van rente.
 3. De rente compenseert de inflatie gedurende de looptijd van de lening.

Vaste en variabele interesten

Er zijn enerzijds de vaste interesten en anderzijds bestaat er ook nog zoiets als de variabele interesten. De vaste interesten zijn de interesten die we terugvinden op de standaard kredieten. Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om een persoonlijke lening af te sluiten zult u steevast genoegen moeten nemen met een vaste interest. Hier zijn voordelen, maar ook nadelen aan verbonden. Met een vaste interest weet u immers altijd met welke kosten u precies rekening dient te houden. Dat is goed omdat u op die manier kunt inschatten hoeveel geld u zult moeten betalen, maar anderzijds staat de financiële markt nooit stil. Rentes evolueren constant waardoor het zomaar mogelijk wordt dat de interest van uw lening morgen hoger of lager kan staan. Met een vaste interest dekt u dat risico in, maar zorgt u er eveneens voor dat u nooit minder zult kunnen betalen. Met een variabele interest wordt dat wel mogelijk. Deze interest wordt immers aangepast naargelang de evolutie van de markt. Het spreekt voor zich dat u op deze manier veel geld kunt winnen, maar ook kunt verliezen.

Positieve en negatieve interesten

Er is sprake van een positieve interest wanneer u de persoon bent aan wie de interesten worden uitgekeerd. Er is sprake van een negatieve interest wanneer een derde de ontvanger is van de gelden. Bekendst zijn natuurlijk de negatieve interesten die vaak door banken in rekening worden gebracht bij het verstrekken van een financiering. Een bekend voorbeeld van een positieve interest is dan weer de rente die we jaarlijks op onze spaarrekening ontvangen.

Welke problemen zijn er?

 • De kredietbetaler wil overschakelen van vaste naar variabele intresten.
 • De kredietbetaler is niet mee eens met de intrestvoet dat hij moet betalen op zijn afbetaling.
 • De bank betaalt te weinig intresten op de spaarrekening van de kredietbetaler.
Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies