Vertrouwelijkheidsovereenkomst
(NDA)

Een vertrouwelijkheidsovereenkomst, geheimhoudingsovereenkomst of NDA is een overeenkomst tussen twee of meer partijen die vertrouwelijke informatie wensen uit te wisselen. Met de overeenkomst verbinden de partijen zich ertoe bedrijfsgeheimen te respecteren. Door de geheimhoudingsplicht kan men de vertrouwelijke informatie specificeren en een verbod stellen op de bekendmaking of verspreiding van de informatie door de partijen.

Laatste revisie

06/03/2020

Formaten

Word & PDF

Grootte

4 tot 6 pagina’s

Beoordeling


4,5 – 3 stemmen

Hoe werkt het?

Kies een document

Alle documenten zijn opgesteld door ervaren specialisten en zijn altijd conform de laatste wetgeving.

Beantwoord de vragen

Als er iets niet duidelijk is kan je steeds de hulp inroepen van onze experts.

Download document

Je kan het document rechtstreeks in word of pdf downloaden. We sturen ook een kopie via email.

Wat is een vertrouwelijkheidsovereenkomst?

Een vertrouwelijkheidsovereenkomst, geheimhoudingsovereenkomst of NDA is een overeenkomst tussen twee of meer partijen die vertrouwelijke informatie wensen uit te wisselen. Met de overeenkomst verbinden de partijen zich ertoe bedrijfsgeheimen te respecteren. Door de geheimhoudingsplicht kan men de vertrouwelijke informatie specificeren en een verbod stellen op de bekendmaking of verspreiding van de informatie door de partijen.

Een vertrouwelijkheidsovereenkomst kan twee vormen aannemen: eenzijdig of wederzijds. Een eenzijdige overeenkomst verbindt slechts één partij ertoe de aan hem meegdeelde informatie geheim te houden, hier wordt ook aan slechts één partij vertrouwelijke informatie doorgegeven. Een wederzijdse overeenkomst verbindt dan weer beide partijen ertoe de tussen elkaar uitgewisselde informatie vertrouwelijk te houden. Zij delen beide  vertrouwelijke informatie met elkaar.

Wanneer kan je het gebruiken?

Uitwisseling van vertrouwelijke gegevens gaat vaak vooraf aan onderhandelingen. Het is in je belang, voor je in gesprek gaat met een andere partij, een vertrouwelijkheidsovereenkomst te ondertekenen. Hierdoor is het mogelijk geheime of gevoelige informatie uit te wisselen met een zakenpartner zonder dat deze verder kan worden gebruikt in je nadeel. De partijen zijn gebonden de informatie niet verder te verspreiden, publiek te maken of over te maken aan concurrenten. Daarnaast is het ook mogelijk een vertrouwelijkheidsovereenkomst later te ondertekenen, tijdens de contractuele relatie en zelfs daarna.

In het kader van een arbeidsovereenkomst kan het nuttig zijn het bedrijfsgeheim te verduidelijken, ook al is de werknemer reeds wettelijk verplicht tot geheimhouding.

Inhoud van het document

Het is belangrijk dat een vertrouwelijkheidsovereenkomst de volgende elementen bevat:

 • Definitie vertrouwelijke informatie
 • Doel overeenkomst
 • Duur van de overeenkomst
 • Uitsluitingen van de geheimhoudingsplicht
 • Strafbedingen bij niet-naleving

Hoe gebruik je het document?

Je vult ons formulier in. Het document wordt naargelang jouw antwoorden per sectie opgemaakt. Aan het einde kan je het in Word en/of PDF formaat downloaden en ontvangen. Je kan het later steeds bewerken en onbeperkt opnieuw gebruiken.

Verwante documenten

 • Arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsreglement
 • Letter of Intent
 • Overeenkomst tot verkoop van aandelen
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Dienstverleningsovereenkomst (Freelance)

Waarom kiezen voor Jureca voor jouw documenten

 • Gemakkelijk en juridisch juiste documenten
 • Geen verassingen of te dure facturen.
 • Steeds aangepast aan de laatste stand van de wetgeving.

Vragen? Stel ze hier

Andere namen

geheimhoudingsovereenkomst, non-disclosure-agreement, NDA, vertrouwelijkheidscontract, geheimhoudingscontract

Land

België (Nederlands)