Overheid

Producten rond ambtenaren, publiek recht, Europa, grondwet en overheidscontracten.

Juridische producten bij de overheid

Het ondernemingsrecht is een rechtstak met de meeste subspecialisaties.

De overheid komt als instantie ook vaak in het contact met het recht. Voor haar ambtenaren, maar ook voor de contracten die ze afsluit. Daarnaast wordt er ook veel wetgeving bepaalt door Europa, en moet de overheid daar rekening mee houden.

 

Overheidsinstanties hebben dan ook frequent nood aan juridische ondersteuning. Elke publieke sector heeft zo zijn eigen specialisaties en behoeften. Jureca verzamelde zowel materie specialisten als sector specialisten binnen de publieke sector. Via bovenstaande keuzes kan je gemakkelijk navigeren naar een oplossing voor uw juridisch probleem. 

 

Dit zijn de 9 meest voorkomende specialisaties in het overheidsrecht:

  1. Rijksambtenarenrecht, parastatalen en onderwijs
  2. Nationale en internationale arbitrage
  3. Grondwettelijk en administratief recht
  4. Internationaal privaatrecht
  5. Rechten van de mens
  6. Internationaal publiek recht
  7. Militierecht
  8. Europees recht
  9. Overheidscontracten

 

Jureca zocht de meest voorkomende problemen in het overheidsrecht en zorgde voor bijpassende kant en klare oplossingen. Steeds met een vaste, transparante prijs zodat je weet waar je aan toe bent. 

 

Kies een van bovenstaande thema's om een oplossing voor jouw probleem te vinden!