Voorrangsregels

Juridisch advies voorrangsregels

Voorrangsregels behoren tot de verkeersregels.

Wie in het wegverkeer voorang verkrijgt en wie voorrang moet verlenen, wordt door deze regels bepaald.

Wanneer het verkeer of de voorrang op een of andere wijze geregeld wordt door bijvoorbeeld voorrangsborden, slagbomen, verkeerslichten of een verkeersagent, dient een dergelijke regeling gevolgd te worden. Wanneer dergelijke regelingen afwezig zijn of geen uitsluitsel bieden (de verkeerslichten zijn bijvoorbeeld uit, borden ontbreken, of twee bestuurders met groen licht kruisen elkaar alsnog) dient op de voorrangsregels te worden teruggevallen.

In België zijn er enkele uitzonderingen:

  • Trams hebben altijd voorrang.
  • Op bergwegen en andere hellende wegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer. In de praktijk hebben zware voertuigen, zoals bussen, voorrang op lichtere voertuigen.
  • Verkeer op een rotonde heeft voorrang.
  • Bij voorrang van rechts blijft de voorrang gelden, zelfs als de bestuurder die voorrang heeft stopt (vroeger verloor hij of zij daardoor zijn of haar voorrang).
  • Verkeer (fietsers en bromfietsers) op een doorlopend fietspad hebben voorrang.