Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Binnen welke termijn moet je het proces-verbaal ontvangen?

Het antwoord is terug te vinden in de Wegverkeerswet. Art. 62, 8ste lid van de Wegverkeerwet bepaalt dat, "te rekenen vanaf de datum van de vaststelling van de overtreding, binnen een termijn van 14 dagen een afschrift van het proces-verbaal zal toegezonden worden aan de vermoedelijke overtreder ervan."

Na de verzending kan het nog enkele dagen duren alvorens je het P.V. ontvangt, maar de datum van ontvangst telt niet. Twee data zijn van belang om te beoordelen of de termijn van 14 dagen werd gerespecteerd: de datum van de (vaststelling) van de overtreding en de datum van verzending.

Wat is de sanctie als de termijn van 14 dagen niet wordt nageleefd?

Indien de termijn van 14 dagen niet wordt nageleefd betekent dit spijtig genoeg niet dat er met het proces-verbaal geen rekening meer zal gehouden worden, of dat het proces-verbaal nietig is geworden.  Het proces-verbaal blijft geldig, maar verliest zijn bijzondere bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel.

Bijzondere bewijswaarde "tot bewijs van het tegendeel".

Processen-verbaal hebben een bijzondere bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel. Wat de Politie vaststelt wordt geacht altijd juist te zijn. Praktisch gezien betekent dit dat alle zintuiglijke vaststellingen van de feiten door de politie, die in het Proces-Verbaal opgenomen zijn, gelden tot bewijs van het tegendeel.

Het gaat niet om wat de politie zelf afleidt of hoort van getuigen, maar wat de verbalisanten zelf hebben kunnen vaststellen. Dit kan zeer ruim zijn en betrekking hebben op wat bijvoorbeeld hetgeen door partijen wordt gezegd, schade die wordt vastgesteld, weersomstandigheden, etc. Deze bewijswaarde betekent dat de rechter niet om deze vaststelling heen kan: de rechter is verplicht met deze vaststellingen rekening te houden indien geen tegenbewijs wordt aangeleverd.

Een voorbeeld.  Wanneer de politie vaststelt dat jij een verkeersovertreding begaat dan geldt dit tot het tegendeel bewezen wordt en jij duidelijk bewijst dat deze vaststellingen foutief zijn.

Het tegenbewijs kan door alle mogelijke wettelijke middelen geleverd worden: getuigen, deskundigen, afstapping ter plaatse en feitelijke vermoedens,… De rechter is echter vrij om aan dit tegenbewijs een bepaalde waarde toe te hechten en kan bijkomen onderzoek laten verrichten om een en ander na te gaan en te verifiëren. De rechter kan de waarde van het tegenbewijs bijgevolg vrij beoordelen.

Verlies van de bijzondere bewijswaarde.

Een proces-verbaal dat laattijdig verzonden werd, verliest alleen de  bijzondere bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel, en geldt enkel nog als inlichting. Bij een P.V. dat enkel als inlichting geldt, kan de rechter de bewijswaarde vrij beoordelen, net zoals het tegenbewijs dat door jou kan aangeleverd worden. Beide vaststellingen zijn in principe evenwaardig. De reden voor dit verlies van de bijzondere bewijswaade is jouw recht van verweer.  Als de termijn van 14 dagen wordt overschreden, neemt het risico toe dat je omwille van het ruim tijdsverloop geen tegenbewijs meer kunt aanleveren, waardoor uw rechten van verdediging in het geding kunnen zijn! 

Indien je in ons voorbeeld na meer dan zes maanden een P.V. ontvangt, is de kans groot dat je om een of andere redenen geen getuigen of andere bewijsstukken meer kan vinden. De rechter kan hiermee rekening houden bij het beoordelen van de bewijswaarde van het P.V.

Ontvang met de hulp van Jureca gratis advies over wat de juridische gevolgen zijn van je overtreding en stappen die je mogelijks kunt ondernemen. Stel dat verdediging in de rechtbank nodig is, staat Jureca ook voor je klaar. Wij werken samen met advocaten gespecialiseerd in verkeersrecht verspreid over België. Zelfs verdediging in de rechtbank is kosteloos voor je indien je beschikt over rechtsbijstand. Zoniet krijg je op voorhand een transparante en vaste prijs.