Letsel

Wat is een letsel?

Een letsel is een beschadiging of verwonding in of op je lichaam door een ongeval.

Is het letsel fysiek (lichamelijk) of psychisch (geestelijk)?

Een letsel kan fysiek zijn, maar ook psychisch, wat verwarring kan wekken. Lichamelijk of fysiek letsel is een uitwendige of inwendige beschadiging aan het lichaam. Een lichamelijke verwonding of trauma aan organen of lichaamsdelen. Voorbeelden van lichamelijk letsel zijn botbreuken, open wonden, beschadigingen aan ogen of oren, een dwarslaesie, of een whiplash.

Geestelijk of psychisch letsel is een beschadiging aan de geest (soms ook wel emotionele schade genoemd, maar het is meer). Voorbeelden van geestelijk letsel zijn: een psychose en een PTSS (post traumatisch stress syndroom). Zowel bij fysiek, als bij psychisch letsel hebben we het over schade aan de persoon. Daarom wordt letselschade ook wel aangeduid met de term ‘personenschade’.

Is er materiële of immateriële schade?

Onder materiële schade verstaan we dan die schade die direct in geld is uit te drukken. Dat kan zijn schade aan eigendommen, misgelopen inkomsten en onkosten ontstaan door het opgelopen letsel. Voorbeelden van materiële schade zijn: kapotte kleding, kosten aanpassing woning, extra medische kosten.

Immateriële schade is de schade die wordt veroorzaakt door verdriet, pijn, gemis en verlies van levensvreugde. De schadevergoeding hiervoor wordt smartengeld genoemd en is eigenlijk meer een symbolische compensatie voor het leed dat, al dan niet blijvend, is aangedaan.

Letselschade

De term letselschade staat meestal in relatie met een ongeval in het verkeer, op het werk, thuis of elders, of een medische fout. Soms wordt letselschade veroorzaakt door een gebrekkig product, of een agressief dier. Als een ander voor uw schade aansprakelijk is, hebt u recht op een schadevergoeding. In de wet is namelijk bepaald dat de voor uw schade aansprakelijke partij niet alleen uw schade moet vergoeden, maar ook de kosten van rechtsbijstand.

Wat de exacte hoogte van uw schadeclaim zal zijn, is afhankelijk van meerdere factoren. Om er zeker van te zijn dat alle relevante factoren worden meegenomen, is het verstandig om bij het claimen van de schade de professionele juridische hulp van een expert in te roepen.

Voorwaarden voor een schadevergoeding

 • Er moet een duidelijk verband zijn tussen de opgelopen geestelijke of psychische schade en de schokkende ervaring.
 • Degene die de schokkende gebeurtenis heeft veroorzaakt moet aansprakelijk daarvoor zijn.
 • Het slachtoffer dient direct geconfronteerd te zijn geweest met de schokkende gebeurtenis.
 • Niet noodzakelijk, maar wel belangrijk, is een direct ‘affectieve’ band met het slachtoffer.
 • Er moet bij het slachtoffer, in de vorm van een posttraumatische stress-syndroom, een psychische aandoening worden geconstateerd.

Welke juridische problemen zijn er met letselschade?

 • Er werd na het ongeval geen posttraumatische stress geconstateerd omdat de gewonde dit al gewoon is.
 • De immateriële schade dat het slachtoffer heeft opgelopen is niet echt duidelijk, bv. een man heeft verdriet maar weent niet. 
Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies