Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Procesverbaal betwisten

Verkeersboetes en proces-verbaal: hoe aanvechten?

Wanneer wordt een proces-verbaal opgesteld? Wat gebeurt er nadien? Je hebt een bekeuring gekregen maar vindt dit onterecht? Hoe vecht je deze vaststelling aan? Wanneer is het beter te betalen dan te protesteren? Voor welke overtredingen krijg je een proces-verbaal?

Bereken nu de boete van je verkeersovertreding of ontvang met de hulp van Jureca gratis advies over wat de juridische gevolgen zijn van je overtreding. Stel dat verdediging in de rechtbank nodig is, staat Jureca ook voor je klaar. Wij werken samen met advocaten gespecialiseerd in verkeersrecht verspreid over België. Zelfs verdediging in de rechtbank is kosteloos voor je indien je beschikt over rechtsbijstand. Zoniet krijg je op voorhand een transparante en vaste prijs.

Wanneer wordt een proces-verbaal opgesteld?  

Je kan een proces-verbaal of bekeuring krijgen wanneer jij (of een derde) een verkeersovertreding begaat. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je jouw voertuig fout parkeert, dronken achter het stuur zit of jouw voorligger aanrijdt en vervolgens doorrijdt.

In principe wordt de bestuurder die de inbreuk begaat, vervolgd. Is het echter niet duidelijk wie de bestuurder was, dan wordt in principe de nummerplaathouder aangesproken.

Uiteraard kunnen ook zwakke weggebruikers, bijvoorbeeld fietsers of voetgangers, vervolgd worden. Bijvoorbeeld wanneer zij een rood licht negeren.

Overtredingen worden ingedeeld in verschillende categorieën en graden. Hoe zwaarder de inbreuk, hoe zwaarder, in principe, de geriskeerde straf is.

Wat gebeurt er nadat de politie een proces-verbaal heeft opgesteld?

Je ontvangt een proces-verbaal waarin gedetailleerd wordt over welke inbreuk het gaat, waar de inbreuk plaatsvond, wanneer en door wie? Bij het proces-verbaal zit ook een antwoordformulier.

Soms wordt een onmiddellijke inning voorgesteld, dat is een betalingsvoorstel. Nadat je betaald hebt, wordt de vervolging stopgezet. Let er wel op dat je de juiste referentie of betalingsmededeling vermeldt. Als de betaling niet herkend wordt, riskeer je verdere vervolging!

Wat je moet weten om een bekeuring aan te vechten

Voor je een klacht indient, moet je er zeker van zijn dat je de juiste argumenten kunt voorleggen. Wanneer je toegeeft dat je door het rode licht bent gereden omdat er geen ander verkeer was en je dus niemand in gevaar hebt gebracht, dan zul je op weinig begrip van de rechter kunnen rekenen! Ter info: in sommige gerechtelijke arrondissementen wordt meer dan 80% van de betwistingen verworpen…

Hoe betwist je een verkeersinbreuk?

Je hebt een snelheidsovertreding begaan of gereden onder invloed? Je hebt een overtreding begaan zonder gevolgen voor de andere weggebruikers?

Deze verkeersovertredingen worden, in functie van de aard van het delict, streng of minder streng gesanctioneerd.

Het antwoordformulier biedt je de mogelijkheid om de overtreding te betwisten of om opmerkingen toe te voegen. Dat moet je doen binnen 2 weken na ontvangst van het proces-verbaal. Meestal maakt de politie het proces-verbaal over aan het Parket. De Procureur des Konings zal oordelen of hij de zaak seponeert (dat betekent zonder gevolg klasseren), een minnelijke schikking voorstelt of je voor de Politierechtbank daagt.

Een PV betwisten kan ‘met alle middelen van recht': 

Dus met: 

  • getuigen 
  • foto's 
  • geschriften 
  • deskundigen 
  • plaatsopnemingen 
  • zelfs met vermoedens. 

Het is alleszins essentieel dat je jouw betwisting zo gedetailleerd mogelijk opstelt en snel opstuurt. Hoe langer je aarzelt, hoe minder geloofwaardig.

Reageer je niet op het eerste schrijven en betaal je ook de boete niet, dan zal het parket jou een voorstel tot minnelijke schikking sturen. Ook dit voorstel kan je betwisten. Besef wel dat je in dat geval jouw betwisting ernstig moet onderbouwen. Zoniet, dan betaal je bovenop jouw boete nog heel wat andere kosten, onder andere die van jouw dagvaarding.

Wanneer is het de moeite waard om een verkeersinbreuk te betwisten?

Het tegenspreken van een verkeersinbreuk is niet zonder risico. Het Parket is immers niet verplicht om jouw verweer te aanvaarden en kan jouw toch dagvaarden. In dat geval kan de rekening snel oplopen. Waar je aanvankelijk soms enkel een boete riskeerde, komen bij een dagvaarding voor de Politierechtbank dossier- en dagvaardingskosten bij (al snel 80 tot 90 euro). Deze kosten moeten uiteraard enkel betaald worden bij een veroordeling, niet bij vrijspraak.

Word je veroordeeld en krijg je een geldboete van meer dan 25 euro, dan moet je ook 150 euro aan het Slachtofferfonds betalen. Je moet er ook rekening mee houden dat de bestraffing in principe zwaarder zal zijn, dan de eventuele onmiddellijk inning/minnelijke schikking. Je riskeert ook bijkomend nog een rijverbod.

Daarom kan het ook interessant zijn je op voorhand te laten adviseren, ontvang met de hulp van Jureca gratis advies over wat de juridische gevolgen zijn van je overtreding en stappen die je mogelijks kunt ondernemen. Stel dat verdediging in de rechtbank nodig is, staat Jureca ook voor je klaar. Wij werken samen met advocaten gespecialiseerd in verkeersrecht verspreid over België. Zelfs verdediging in de rechtbank is kosteloos voor je indien je beschikt over rechtsbijstand. Zoniet krijg je op voorhand een transparante en vaste prijs.

Wanneer kan het beter zijn om een onmiddellijke inning of minnelijke schikking gewoon te betalen?

Een proces-verbaal opgesteld door een politieagent, heeft een zogenaamde bijzondere bewijswaarde. Het woord van een politieagent in functie weegt namelijk zwaarder dan dat van een gewone burger. Om een inbreuk te ontkrachten, moet je dan ook ernstige argumenten en eventuele bewijsstukken kunnen voorleggen (bijvoorbeeld over het feit dat je niet de chauffeur was tijdens een inbreuk). Heb je geen bewijzen, dan is het vaak verstandiger een onmiddellijke inning of minnelijke schikking gewoon te betalen.

Al ben je overtuigd van jouw gelijk, dat wil niet zeggen dat je gelijk krijgt van de Politierechtbank. Je kan dus beter afwegen of je het risico wil nemen.

Je kan op het antwoordformulier trouwens ook een inbreuk erkennen, maar de factoren in jouw voordeel op vermelden, zoals bijvoorbeeld een slechte signalisatie. Deze factoren kunnen nadien als verzachtende omstandigheid worden ingeroepen.

Wat met parkeerboetes of GAS-boetes?

Een proces-verbaal opgesteld door een politieagent verschilt van een GAS-boete of een retributie die stedelijke overheden kunnen uitvaardigen.

Een GAS-boete (GAS staat voor: Gemeentelijke Administratieve Sancties) is een straf, meestal een boete, die jouw gemeente kan opleggen voor inbreuken op haar gemeentereglement. De meest voorkomende overtredingen in Antwerpen bijvoorbeeld zijn: het foutief aanbieden van huisvuil, wildplassen, het verstoren van de openbare rust, foutief flyeren…

Een retributie kan je bijvoorbeeld krijgen wanneer je geen of onvoldoende parkeergeld betaalde, je in de blauwe zone vergat een parkeerschijf te leggen of je met een bewonersvergunning buiten uw parkeerzone parkeerde.

Voor meer informatie over GAS-boetes of retributies, neem je best een kijkje op de website van uw stadsbestuur.

Bereken nu de boete van je verkeersovertreding of ontvang met de hulp van Jureca gratis advies over wat de juridische gevolgen zijn van je overtreding. Stel dat verdediging in de rechtbank nodig is, staat Jureca ook voor je klaar. Wij werken samen met advocaten gespecialiseerd in verkeersrecht verspreid over België. Zelfs verdediging in de rechtbank is kosteloos voor je indien je beschikt over rechtsbijstand. Zoniet krijg je op voorhand een transparante en vaste prijs.