Bruikleenovereenkomst

Wat?

Soms leen je gewoon iets uit, helemaal gratis, voor niks. Bij bruiklening verwacht je geen tegenprestatie want anders zou men spreken over huur. Indien dit uitgeleende goed enige waarde bezit, is het wél heel belangrijk dat dit geregeld wordt in een overeenkomst. Het ideale instrument hiervoor is  een bruikleenovereenkomst.

Volgens de wet is Bruiklening of commodaat een contract waarbij de ene partij aan de andere een zaak afgeeft om daarvan gebruik te maken, onder verplichting voor degene die de zaak ontvangt, die terug te geven na daarvan gebruik te hebben gemaakt.

Wanneer gebruikt?

-        Bv. Bij kunst

Technische gegevens

·       vorm: onderhandse overeenkomst, ongeacht het voorwerp van de bruikleen;

·       aantal exemplaren: daar bruikleen traditioneel beschouwd wordt als een eenzijdige overeenkomst, volstaat juridisch-technisch dat slechts een akte wordt opgemaakt. artikel 1325 BW vindt immers geen toepassing. Praktisch en voorzichtigheidshalve, valt het niettemin aan te raden minstens twee exemplaren (een voor elke partij) van een bruikleen op te maken;

·       kosten/registratie: het verdient aanbeveling dergelijke ondertekende en gedagtekende onderhandse overeenkomst van bruikleen aan te bieden ter registratie op het dichtstbijzijnde registratiekantoor. Het vast recht van 50 EUR zal dienen betaald te worden.

Vragen die je beantwoordt in een bruikleenovereenkomst

 • Identiteit
  • Wie is de uitlener?
   • Gegevens
   • Is de uitlener eigenaar, vruchtgebruiker of huurder?
    • Eigenaar
    • Vruchtgebruiker
    • Huurder
  • Wie is de ontlener?
   • Gegevens
 • Voorwerp
  • Kruis aan
   • Roerend goed
   • Onroerend goed
  • Voorwerp bruikleenovereenkomst
  • Het goed bevindt zich in
   • Goede staat
   • Slechte staat
   • Er zijn gebreken zichtbaar
    • Zo, ja? Welke
   • Er zijn geen gebreken zichtbaar
 • Teruggave
  • Op welke datum moet het goed teruggeven worden?
 • Duur
  • Bepaalde tijd
   • Hoeveel jaar duurt de overeenkomst?
   • Begindatum?
   • Einddatum?
  • Onbepaalde tijd
   • Na opzegging neemt na … (aantal) dag/weken/maanden de overeenkomst een einde.
    • Van de overeenkomst bestaan er … (aantal) exemplaren
    • Plaats opmaking contract:
    • Datum contract:

 

 

Bestel hier de oplossing voor jouw situatie

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Subthema's

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies