Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Waar moeten de algemene voorwaarden geplaatst worden?

Om ze te gebruiken tegen een contractspartij, moeten algemene voorwaarden aan een contractspartij ter kennis worden gebracht, of moet er een reële mogelijkheid tot kennisname aangeboden worden, en moeten ze door hem aanvaard worden.  Dit alles dient in principe te gebeuren vóór de contractsluiting.

Of de klant redelijkerwijze de mogelijkheid had om kennis te nemen van de algemene voorwaarden wordt in concreto beoordeeld, rekening houdend met de beschikbaarheid, de zichtbaarheid en leesbaarheid, en de begrijpbaarheid van de algemene voorwaarden.

Volgens de meerderheid van de rechtspraak is een enkele verwijzing naar de algemene voorwaarden zonder dat deze volledig werden weergegeven of overgemaakt onvoldoende om deze te kunnen inroepen tegen de medecontractant.  Zo wordt onder meer een verwijzing naar de website waarop de algemene voorwaarden zijn opgenomen of de vermelding dat de algemene voorwaarden verkrijgbaar zijn op aanvraag als een onvoldoende kennisgeving  beschouwd.

Het is beter om de algemene voorwaarden in een leesbaar en duidelijk lettertype af te drukken om alle problemen te vermijden. Concreet rade we aan om in het zwart ipv in het grijs afdrukken en in een lettertype met grootte > 10.

Klik hier als je jouw algemene voorwaarden wilt laten opstellen of verbeteren door een advocaat