Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Clausule laattijdige betaling algemene voorwaarden

"De laattijdige betaling van één factuur, maakt alle andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

In geval van achterstallige betaling behoudt de 'verkopende partij' het recht voor, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, vanaf de regularisatie van de betaling.

Alle betwistingen met betrekking tot de geleverde prestaties of de factuur moeten aangetekend worden overgemaakt binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur, dit alles op straffe van verklaring van niet- ontvankelijkheid."