Werknemers

Een werknemer is een partij bij een arbeidsovereenkomst die onder gezag van de werknemer arbeid verricht tegen loon. De werknemers worden traditioneel ingedeeld in bedienden en werklieden. Bedienden verrichten voornamelijk hoofdarbeid, terwijl werklieden in de hoofdzaak handenarbeid verrichten. Dit onderscheid is in onze hedendaagse maatschappij echter een achterhaald begrip.

Overzicht W (Toon alles)

  • Werknemers (Huidig)