Kort geding (KG)

Een kort geding (mv: kort gedingen) is een versnelde civiele procedure voor zaken waarbij de eiser niet kan wachten op de afloop van een gewone procedure. Bij een gewone rechtszaak kan er geruime tijd voorbijgaan voor er een rechtszitting plaatsvindt. Meestal vindt er eerst een schriftelijke behandeling plaats. Na de zitting duurt het nog een tijdje voor er uitspraak wordt gedaan en vervolgens krijgen de partijen nog de gelegenheid in hoger beroep te gaan. Dit kan jaren duren. Ook buiten het civiele recht komt een soortgelijke procedure voor, met name in het bestuursrecht. Dan wordt meestal gesproken van een voorlopige voorziening.