Koopakte

Voor het kopen en verkopen van zaken zijn, juridisch gezien, twee handelingen vereist: de overeenkomst van koop en verkoop en de levering. (Een simpel voorbeeld: de klant vraagt de bakker om en krentenbol, en de bakker antwoordt bevestigend: de koopovereenkomst is daarmee "rond". De levering vindt plaats doordat de bakker de krentenbol op de toonbank legt, en de klant hem oppakt.) Bij transacties waar meer geld mee gemoeid is, is het niet ongewoon om de details van de transactie "op papier te zetten": over welke voorwerpen gaat het, wat is de prijs, personalia van de partijen, en alle verdere condities die tussen partijen afgesproken zijn. Een koopakte is dan een overeenkomst die door de koper en de verkoper van bijvoorbeeld roerende en onroerende zaken worden getekend. Ook intellectuele eigendommen, overdraagbare rechten en aandelen in een vennootschap met rechtspersoonlijkheid kunnen middels een koopakte van eigenaar wisselen. Voordat die eigendomsovergang voltooid is, is echter nog een leveringshandeling nodig.