Koninklijk Besluit (KB)

Een koninklijk besluit is een besluit van de regering. Hoewel de koning(in) als eerste het besluit ondertekent, wat de indruk kan wekken dat hij/zij persoonlijk achter het besluit staat, gaat het in een parlementaire democratie om besluiten van de ministers, omdat die politiek verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het besluit. Het verschil tussen een wet en een koninklijk besluit is: * Vooraleer een wet van kracht wordt, moet het parlement hem aannemen. * Een koninklijk besluit kan door de regering worden uitgevaardigd zonder directe medewerking van het parlement