Ketenaansprakelijkheid

De ketenaansprakelijkheid maakt de aannemer van een werk aansprakelijk voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen die zijn onderaannemer in verband met (een deel van) het werk moet afdragen. Het doel van deze aansprakelijkheidsregeling is om misbruik bij aannemers en onderaannemers te voorkomen.