Kapitaal

Onder kapitaal in bedrijfseconomische zin verstaan we het totaal van kapitaalgoederen in een (bedrijfs-)huishouding, d.w.z. het totaal van goederen en rechten waarin het vermogen van het bedrijf is vastgelegd. Boekhoudkundig wordt het kapitaal aangeduid als het totaal van de activa op de balans. Concreet bestaat het uit het totaal van de productiemiddelen in de ruimste zin des woords.