Kamer van Koophandel (KvK)

Kamer van Koophandel (KvK) is een instelling van en voor het bedrijfsleven, die tracht bij te dragen aan een open ondernemingsklimaat. De Kamers van Koophandel houden zich bezig met advisering en belangenbehartiging voor ondernemers. Zij adviseren ook de overheid en zetten zich daarbij in voor een goed ondernemersklimaat, denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van bedrijfsterreinen. Een andere belangrijke taak is de geschillenbeslechting voor handelsconflicten tussen bedrijven. De Kamers van Koophandel zijn daartoe actief in arbitrage op handelsgebied.