Kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen is een term in de belastingwetgeving. Het kadastraal inkomen (of KI) is het geschatte, gemiddelde normale netto-inkomen van 1 jaar van een in België gelegen kadastraal perceel. Dit kan een stuk grond of een gebouw zijn. Van elk huis wordt er een schatting gemaakt hoeveel dit zou opbrengen als men het zou verhuren. Het kadastraal inkomen wordt vastgesteld door de administratie van het kadaster. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd. De administratie kan (al dan niet op verzoek van de eigenaar) het kadastraal inkomen aanpassen als er wijzigingen opgetreden zijn, bijvoorbeeld bij verbouwing, na waardeverlies door leegstand, bij opsplitsing van een perceel, enz.