Jurist

Een jurist of rechtsgeleerde is iemand die de academische studie Rechtsgeleerdheid volgt of heeft afgerond, of die een juristenberoep uitoefent.