Jonge Balie

Een Jonge balie is een vereniging van advocaten met vaak volgende doelstellingen:

  • het organiseren van de jaarlijkse openingsconferentie aan het begin van het gerechtelijk jaar
  • het leggen van contacten en het organiseren van uitwisselingen met balies in binnen-en buitenland
  • opvang en bijkomende informatie ten behoeve van de advocaten-stagiairs
  • het organiseren van pleittoornooien
  • h
  • et organiseren van vormingscycli, discussieavonden, en activiteiten van meer algemeen culturele strekking