Jeugdrechtbank

De jeugdrechtbank is een speciale kamer van de rechtbank van eerste aanleg, gericht op jongeren, meestal tot hun 18de verjaardag. Die kunnen voor de jeugdrechter komen of naar de jeugdrechter gaan als: * er sprake is van strafbare feiten, bijvoorbeeld dealen van drugs of diefstal ("als misdrijf omschreven feiten" - MOF) * ze in een moeilijke situatie verkeren en er hulp voor de jongere of de ouder(s) noodzakelijk is (problematische opvoedingssituatie - POS) * de ouders niet voldoen aan hun onderhoudsplicht of er sprake is van mishandeling, misbruik of verwaarlozing.