Interim management

Interim management is wanneer een persoon tijdelijk bij een bedrijf werkt om te reorganiseren. Interim management omvat in essentie de drie-eenheid van · adviseren, · operationeel managen en · het implementeren van veranderingen/verbetering en kent navolgende componenten, · tijdelijkheid, · gericht op uniek organisatie probleem of opdracht (doch vaak ook met een onjuiste en onheldere probleem/opdracht-stelling), · leidinggevend en · bepaalde eindverantwoordelijkheid.