Statuten van een VZW

Statuten dienen als een soort van grondwet van een vereniging. Rechten en plichten van de leden en de Raad van Bestuur worden hier dan ook in beschreven. De vereniging wordt erdoor gestructureerd en ze bepalen zelfs wie lid kan worden van de vereniging en haar raad van bestuur. Deze statuten zijn enkel van toepassing bij een VZW en dus niet de andere vennootschapsvormen.

Laatste revisie

15/04/2020

Formaten

Word & PDF

Grootte

10-12 pagina’s

Beoordeling


4,5 – 3 stemmen

Hoe werkt het?

Kies een document

Alle documenten zijn opgesteld door ervaren specialisten en zijn altijd conform de laatste wetgeving.

Beantwoord de vragen

Als er iets niet duidelijk is kan je steeds de hulp inroepen van onze experts.

Download document

Je kan het document rechtstreeks in word of pdf downloaden. We sturen ook een kopie via email.

Wat zijn Statuten van een Vereniging zonder Winstoogmerk (VZW)?

 

Statuten dienen als een soort van grondwet van een vereniging. Rechten en plichten van de leden en de Raad van Bestuur worden hier dan ook in beschreven. De vereniging wordt erdoor gestructureerd en ze bepalen zelfs wie lid kan worden van de vereniging en haar raad van bestuur. Deze statuten zijn enkel van toepassing bij een VZW en dus niet de andere vennootschapsvormen.

 

 

Wanneer heb je statuten van een VZW nodig?

 

Een vereniging krijgt pas rechtspersoonlijkheid wanneer deze haar statuten en akten neergelegd heeft bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Vanaf dat moment bestaat een vereniging als zelfstandig rechtspersoon. Elke vennootschap, dus ook VZW’s, heeft dus statuten nodig.Waar dien je zeker op te letten?

 

De statuten moeten schriftelijk worden opgesteld. Dit kan eenvoudig onderhands worden gedaan (door de stichters) of er kan een authentieke akte worden opgesteld door een notaris, al is dit zeker niet verplicht.

Volgende zaken moeten zeker vermeld worden in de statuten:

 

 • Identificatie vereniging

 

 • Doel vereniging

 

 • Leden vereniging

 

 • Administratie en bestuur vereniging

 

 • Eventueel duur en einde vereniging

 

Er zijn minstens twee originele exemplaren nodig ondertekend door alle leden van de vereniging. Dan moeten de statuten worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, dit kan ook online gebeuren. De publicatiekosten moeten betaald worden en daaropvolgend worden de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt een ondernemingsnummer ontvangen.

 

Voor een latere wijziging in de statuten is een meerderheid van minstens vier vijfde nodig met een aanwezigheid van ten minste twee derde van de leden op een algemene vergadering. Deze wijziging moet dan opnieuw worden neergelegd bij de grifie volgend dezelfde procedure.

 

Hoe het model bewerken?


Je vult ons formulier in. Het document wordt naargelang jouw antwoorden per sectie opgemaakt. Aan het einde kan je het in Word en/of PDF formaat downloaden en ontvangen. Je kan het later steeds bewerken en onbeperkt opnieuw gebruiken. 

 

 

Andere relevante documenten die jou misschien interesseren

 

 • Oproeping voor een algemene vergadering van een VZW
 • Notulen van een algemene vergadering van een vereniging zonder winstoogmerk (VZW)
 • Oproeping voor een algemene vergadering van een BVBA, NV, CV of CVBA

 

 
 

Waarom kiezen voor Jureca voor jouw documenten

 • Gemakkelijk en juridisch juiste documenten
 • Geen verassingen of te dure facturen.
 • Geen verassingen of te dure facturen.

Vragen? Stel ze hier

Andere namen

Statutaire bepalingen van een Vereniging zonder Winstoogmerk

Land

België (Nederlands)