Procedures

Een ontslag is zelden een leuk gebeuren. Er zijn heel wat regels rond het ontslag. In essentie kan je een ontslag enkel aanvechten als er dwingende redenen zijn gebruikt. Als een werkgever jou officiëel ontslaat en alle officiële regels volgt kan je hier weinig tegen doen. 

Dit zijn de meest voorkomende procedures die je kan aanspannen als je ontslaan wordt

Ontslag vergoeding eisen

Als je ontslaan bent en de werkgever geeft aan dat het om dwingende redenen is en de opgegeven reden is fout of de formaliteiten zijn niet nageleefd dan kan je dit aanvechten. Bekijk hier hoe je een ontslag vergoeding te eisen.

Slachtoffer van discriminatie

Weigering tot arbeidsovereenkomst of ontslag wegens discrimineerde factoren is een goede reden om een juridisch geschil in te spannen. Je kan discriminatie niet inroepen als je arbeidsovereenkomst gewoon is opgezegd, tenzij je heel tastbaar bewijs hebt. Bekijk hier hoe je een vergoeding kan eisen als slachtoffer van discriminatie

Ontslaan wegens zwangerschap 

Als je zwanger bent kan je bijna nooit ontslagen worden. Alleen wegens heel ernstige fouten kan je ontslagen worden wegens dringende redenen. Ben je toch ontslaan tijdens of in de aanloop van je zwangerschap kan je schade vergoeding vragen. Bekijk hier hoe je een vergoeding kan eisen als je zwanger ontslaan bent.

Ontslaan wegens ziekteverlof

Hier gelden quasi dezelfde regels als bij zwangerschap. Als je in ziekteverlof ontslaan wordt sta je bijna altijd in je recht. Bekijk hier hoe je een vergoeding kan eisen als je ontslaan bent in ziekteverlof.

Schijnzelfstandigheid aanvechten

Normaal krijg je na de inspectie een aangetekend schrijven van de RSZ met een bedrag dat je moet betalen wegens schijnzelfstandigheid. Een advocaat kan een gemotiveerde brief schrijven met tegenargumentatie zodat de RSZ afziet van een rechtszaak en een onderlinge regeling wenst te treffen. Hierdoor kan je minder betalen en gerechtskosten uitsparen. Lees hier meer hoe je een schijnzelfstandigheid kan aanvechten.

Schijnzelfstandigheid bij management vennootschap aanvechten.

Hier geld quasi dezelfde procedure als bij een normale schijnzelfstandigheid. Bekijk hier de procedure om schijnzelfstandigheid bij een management vennootschap aan te vechten.

Preventief advies bij mogelijke schijnzelfstandigheid

Veel mensen weten niet op basis van welke elementen een onderscheid wordt gemaakt tussen werknemer zijn en zelfstandige zijn. Als denkt zelf schijnzelfstandige te zijn of als je denkt dat het mogelijk is dat de sociale inspectie vermoedt dat jij schijnzelfstandige tewerktstelt kan een advocaat u wijzen op de potentiële risico’s en bijsturen waar nodig. Lees hier meer over advies bij mogelijke schijnzelfstandigheid.

 

Wacht niet met uw rechten te beschermen.

Jureca helpt u vrijblijvend met het zoeken van de ideale advocaat. Een eerste consultatie over uw rechten is bovendien vaak gratis.

  • Vertel ons vrijblijvend uw situatie
  • Wij contacteren gespecialiseerde advocaten
  • U ontvangt een overzicht van mogelijke oplossingen en prijzen

Neem geen risico

Post hier gratis uw zaak