Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat kan je doen als jouw loon nog niet werd uitbetaald?

Stel, je bent hebt een deeltijds bediende-contract van onbepaalde duur en je hebt op eind van de maand nog altijd jouw loon niet uitbetaald gekregen. Wat is hier de beste oplossing? Is de werkgever normaal gezien niet verplicht om binnen de eerste 4 werkdagen van de maand het loon uit te betalen? Lees dit artikel verder indien je graag wil weten hoe men dit het best juridisch kan oplossen.

Wettelijke regeling dag uitbetaling loon

Je loon moet altijd ten laatste uitbetaald worden op de 4e werkdag die volgt op de maand waarin je gewerkt hebt en waarvoor je dus loon krijgt. Zaterdag is een gewone werkdag. Met andere woorden. Let op, dit is de algemene regel.

Per sector kunnen er nog afwijkende regelingen gelden. In geen enkel geval mag de betaling later gebeuren dan de zevende werkdag na de periode waarop het loon betrekking heeft.

Op de hoger vermelde data moet het geld effectief op de rekening van de werknemer staan. Het volstaat dus niet dat de werkgever het geld op die data heeft overgeschreven.   

Als deze data niet worden gerespecteerd, dan is de werkgever intresten op het loon verschuldigd aan 7 % per jaar. 

Niet betalen is een misdrijf

Daarnaast is het niet betalen van loon ook een misdrijf. Je dient dus een aangetekende brief (of minstens een mai) te schrijven aan de werknemer waarin u hem meldt dat u het loon nog steeds niet hebt ontvangen en dat het niet betalen van loon een misdrijf vormt.

In de brief schrijft u dan best dat u verwacht dat het loon uiterlijk tegen een bepaalde datum op de rekening staat of dat u anders klacht zal neerleggen bij de sociale inspectie. 

Wat zou de opzegtermijn zijn na het afgeven en tekenen van de onstlagbrief?

De wettelijke opzegtermijn hangt af van een aantal zaken. In de eerste plaats van de startdatum van de overeenkomst. Als je minder dan 3 maanden anciënniteit hebt, bedraagt de opzegtermijn immers maar 1 week. Vanaf drie maanden anciënniteit bedraagt de opzegtermijn twee weken.

Wanneer de opzegtermijn precies begint te lopen, hangt dan weer af van de wijze waarop het ontslag werd gegeven.

Hou er ten slotte ook rekening mee dat wanneer je zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, je mogelijks voor een tijdje wordt uitgesloten van mogelijke werkloosheidsuitkeringen. 

Oplossing door Jureca

Heeft u vragen omtrent de slaagkansen van het opstarten van een dergelijke procedure? Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

Meer artikels over het onderwerp van arbeidsrecht kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.