Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Is een invordering door de Belgische fiscus mogelijk in het buitenland?

Als u veroordeelt bent om belastingen te betalen dan bezit de Belgische fiscus een titel om bij u onder dwang de verschuldigde sommen te komen halen. Daarbij dient wel de bedenking te worden gemaakt of uw veroordeling reeds definitief is en of er nog een mogelijkheid tot beroep openstaat.

Sedert 2010 heeft Europa een richtlijn ingevoerd (Richtlijn 2010/24/EU) betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen. Deze richtlijn maakt het mogelijk om aan een ander lid van de Europese Unie bijstand te vragen bij invordering van belastingschulden.

Men kan vragen aan de lokale autoriteiten om bewarend of uitvoerend beslag te leggen. Het is dus mogelijk dat de buitenlandse autoriteiten beslag leggen op uw goederen in het buitenland ten belope van het bedrag dat openstaat bij de Belgische autoriteiten.

Voor goederen in België (een bankrekening bij een Belgische bank) kan de fiscus zonder meer invorderen als ze op de hoogte zijn van het bestaan hiervan.

Wat als de fiscus niet verder kan invorderen?

Indien de fiscus op basis van een vonnis invordert kan zij tot dertig jaar na het vonnis invorderen tot de schuld volledig weg is. Bij toerekening van ingevorderde bedragen zal de men eerst de ingevorderde bedragen aftrekken van invorderingskosten en intresten en dan pas van de openstaande hoofdsom.

Kan de fiscus mij aanhouden in België?

Dit is niet het geval, behalve als de overheid zou vermoeden dat u uw onvermogen op bedrieglijke wijze bewerkstelligt. Dat wil zeggen dat u uw vermogen weg zou sluizen naar rekeningen van anderen om zo te vermijden dat de fiscus betaald wordt. Hierop staat tot twee jaar gevangenisstraf.

Kosten bijstand van een advocaat?

Behalve indien het vonnis geen arrest is van het Hof van Beroep en nog niet zou zijn betekend door een gerechtsdeurwaarder lijkt bijstand van een advocaat om dit aan te vechten een onnodige kost. Het zou beter zijn om een regeling tot afbetaling te treffen met de fiscus. Jureca kan deze voor jou opstellen en de nodige communicatie verzorgen met de fiscus.