Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Betwisten van een verkeersboete bij voorlopig rijbewijs

Voorlopig rijbewijs

Stel, U werd aangesproken door de politie, die vaststelden dat u uw wagen foutief parkeerde. Uit de controle bleek eveneens dat u niet over een geldig rijbewijs beschikt.

Op grond van artikel 21 Wegverkeerswet dient u houder te zijn van een geldig rijbewijs wanneer u zich in het verkeer begeeft, alsook dient u dit rijbewijs ten allen tijde bij u te hebben en te kunnen voorleggen.

Wat als u reeds over uw voorlopig rijbewijs beschikt? Toch dient u zich nog met de documenten van het examencentrum op het gemeentehuis aan te bieden om het effectieve voorlopige rijbewijs in ontvangst te kunnen nemen. De politie zal u alleszins uitnodigen om een verklaring af te leggen aangaande de overtreding van het niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Wat zijn mijn rechten tijdens een verhoor bij een verkeersovertreding?

Tijdens dit verhoor verschillende rechten:

- u heeft het recht een verklaring af te leggen, doch u heeft ook het recht om te zwijgen.

- u kan niet verplicht worden om uzelf te beschuldigen.

- u heeft het recht om alles in de letterlijke bewoordingen te laten noteren.

- u heeft het recht om bijkomend onderzoek te suggereren, alsook heeft u het recht om documenten te laten voegen.

Andere tips tijdens het verhoor

U erkent best de overtreding en zou het nodige dienen te verrichten om een afspraak te maken op het gemeentehuis om uw voorlopig rijbewijs aan te vragen. U neemt best de documenten mee naar het verhoor en laat deze toevoegen aan het dossier. Hieruit blijkt immers dat u uw verantwoordelijkheid opneemt en u zich in regel tracht te stellen. Mocht u daarbij over een blanco strafregister beschikken komt dat nog beter over of indien u nooit eerder in aanraking met politie en justitie kwam. U kan dit uiteraard ook benadrukken.

Deze twee gegevens zijn van aard om als verzachtende omstandigheden in rekening te laten brengen, dus het is van belang dat u deze aanhaalt in uw verhoor.

Belangrijk is dat u na het afleggen van uw verklaring deze verklaring goed naleest, alvorens te ondertekenen. Immers zal deze verklaring gebruikt kunnen worden als bewijs in rechte en aan de Procureur des Konings worden bezorgd door de politie. Indien de politie iets foutief begrepen heeft of foutief noteerde, heeft u het recht dit te laten verbeteren.

We adviseren u daarnaast tevens kopie van uw verklaring te vragen, zodat u eveneens beschikt over alle juiste refertes indien u in een later stadium alsnog bijstand van een advocaat zou wensen. Aan de hand van het notitienummer op het proces-verbaal kan hij of zij immers verdere nuttige informatie bekomen. De verdere afhandeling van het dossier zal immers gebeuren door het parket van de procureur des Konings die beslist of hij al dan niet wenst over te gaan tot dagvaarding voor de politierechtbank.

Dagvaarding

Rekening houdend met de aard van de overtreding, zal de Procureur des Konings wellicht effectief dagvaarding uitbrengen. Hij heeft immers de bevoegdheid om bij ieder misdrijf, dus ook bij verkeersovertredingen, te beslissen welk gevolg hij hieraan geeft.

Op dat moment bezorgt u best de dagvaarding meteen per mail aan een advocaat. Vervolgens kan de advocaat afschrift nemen van het strafdossier en met u de verschillende opties voor de behandeling voor de politierechtbank bespreken.

Wanneer u geldig verzekerd was, dan zal uw verzekeraar de erelonen en onkosten van uw advocaat in principe ten laste nemen, evenals de gerechtskosten. Uw advocaat brengt dit voor u in orde.

Oplossing door Jureca

Heeft u vragen omtrent de slaagkansen van het opstarten van een dergelijke procedure? Zit je met vragen voor een dergelijk verhoor plaatsvindt? Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat Verkeersrecht bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

Meer artikels over het onderwerp van verkeersrecht kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.